Laddar

Högt söktryck – när sex föreningar fick bidrag

Sex kommunala föreningar tilldelas medel från landsbygdsfonden.

delningar

Totalt hade 16 föreningar ansökt om bidrag från landsbygdsfonden, under höstens ansökningsomgång. Med en kommunal budget på 200 000 kronor avsatt till fonden under hela 2017 blev det till slut sex föreningar som denna gång fick bidrag i form av ekonomiska medel.

– Under 2017 har vi fått in 27 ansökningar på totalt över 800 000 kronor, vilket har inneburit att vi tvingats att prioritera i ansökningarna. Vid detta andra tillfälle har vi bland annat gett medel till Maglehems Bygdegård för att de skall kunna byta sin slitna golvmatta och till Norra Strö Utveckling för att de skall kunna göra en förstudie för fler förskoleplatser, säger landsbygdsrådets ordförande Lena Holst (C) till kommunens hemsida.

Föreningarna som landsbygdsrådet beviljat medel från landsbygdsfonden är följande; Fjälkinge IF, Maglehems Bygdegård, Norra Strö Utveckling, Willandsgårdens Förskola, Norra Strö Hembygdsförening och Oppmanna-Vånga Hembygdsförening.

Hit går pengarna: * Maglehems Bygdegård – 30 000 kronor: ”För golvmaterial till bygdegården”. * Norra Strö Utveckling – 30 000 kronor: ”För att ta fram underlag med förslag på fler förskoleplatser”. * Norra Strö Hembygdsförening – 15 000 kronor: ”För restaurering av brygghuset”. * Fjälkinge IF – 10 000 kronor: ”För inventarier till uppförande av kiosk”. * Willandsgårdens Förskola – 10 000 kronor: ”För hus till djuren”. * Oppmanna-Vånga Hembygdsförening –  5 000 kronor: ”För finansiering av föreningens årsbok”.