Laddar

Här ska det byggas 400 nya bostäder

Politikerna i Kristianstad har nyligen beslutat att lägga 15 miljoner kronor på projektering av det nya bostadsområdet i Hammar. Planen är att i oktober månad starta byggnationen av 400 nya bostäder.

delningar

Nu börjar det att närma sig byggstart för det nya bostadsområdet i närheten av C4 Shopping i Hammar, Kristianstad. Under hösten år 2016 blev det klart vilka sju bolag som ska bygga lägenheterna. Det blir en kombination av radhus och höghus upp till sex våningar. Totalt cirka 430 stycken.

– Vi sitter nu i en byggherredialog med möten under våren för att de ska förfina sina idéer och synka samman för att få en helhet över området, säger Patrik Möllermark- och exploateringschef.

Nyligen har politikerna i kommunstyrelsen arbetsutskott också tagit beslut om att lägga 15 miljoner kronor på projektering. Pengarna ska bland annat användas till cykelvägar, belysning och parkområden. – I höst kommer vatten- och avlopp samt gator att vara utbyggda, parallellt kommer aktörer också att påbörja byggnationen. Det kommer att byggas i etapper under de närmaste tre-fyra åren, säger Patrik Möller.

Vad betyder det för Kristianstad att man gör ett nytt bostadsområde? – Det byggs mycket nytt i Kristianstad, det är lite av en byggboom. Vi har en målsättning att det ska påbörjas 500-600 bostäder om året och det tror jag att vi kan fullfölja ifall alla projektörer väljer att fullfölja sina projekt och om konjunkturen är god. Hammar är det största bostadsområdet som planeras just nu, säger Patrik Möller.

Någon gång kring oktober månad är det tänkt att den första etappen av bostadsbyggnationen ska starta. Just nu består området av en stor åkermark. Ett av de bolag som ska bygga är Brinova. De ska uppföra ett stort antal hyresrätter i Hammar. – Vi tror på Kristianstad och stadens utveckling och här vill vi vara med som en självklar aktör. Vi avvaktar nu dialogmötena som avslutas innan sommaren. Därefter tar vi fram bygglovshandlingar för planerad byggstart efter årsskiftet, säger Stina Trimark på Brinova.

Här är bostadsbolagen som ska bygga: 1. GBJ Bygg – (22 radhus/kedjehus) 2. K-Fastigheter (104 lägenheter) 3. Brinova (53 lägenheter) 4. Christianstad Fastighets AB (64 lägenheter) 5. Hem1 (24 radhus/kedjehus) 6. NCC/SHH (36 radhus) 7. AB Kristianstadsbyggen (90 lägenheter)

Relaterade artiklar