Laddar

Här renas en av Skånes mest giftiga marker

Fastigheten Färgaren 3 som ligger i Kristianstad är en av Skånes mest förgiftade marker. Nu renas den till en kostnad av cirka 50 miljoner kronor. Det sker med hjälp av en slags värmebehandling.

delningar

Den förgiftade fastigheten ligger vid Bomgatan på Långebro i Kristianstad, inte särskilt långt från de centrala delarna av staden. Förr i tiden fanns det en kemtvätt med färgeri på tomten. Verksamheten använde klorerade lösningsmedel från början av 1900-talet fram till 1980- talet. Nu har det gått ner i jorden.

Marken är kraftigt förorenad och har pekats ut som ett högprioriterat saneringsprojekt. Risken är att föroreningarna sprider sig 100 meter ner i marken till en av Skandinaviens viktigaste grundvattenresurser ifall de inte tas bort. Under förra året schaktades 6 000 kubikmeter jord bort från ytan av marken. Den förorenade jorden skickades till Vankiva, utanför Hässleholm, för slutförvaring.

Den 18 april startade arbetet med sanering på djupet med hjälp av termisk behandling. Företagen som genomför arbetet är Veolia Water Technologies, genom VA-Ingenjörerna och det danska företaget Krüger. De ska borra 120 hål ner i marken, de flesta över 20 meter långa. I dessa placeras det rör med elektriska värmeelement som renar marken. Cirka sex veckor kommer det ta att borra alla hål.

I mitten av september ska den termetiska behandlingen starta och kommer att pågå fram till februari nästa år. Den ånga som då kommer upp från rören, går in till ett reningsfilter. Därmed finns det ingen risk att de farliga ämnena kommer ut i luften. Metoden är unik, den har bara använts vid enstaka tillfällen tidigare i Sverige.

Cirka 50 miljoner kronor kommer projektet att kosta, med sanering av fastigheten. Det betalas med bidrag Naturvårdsverket genom Länsstyrelsen Skåne.

Relaterade artiklar