Laddar

Här är programmen med flest antagna

Antalet elever på Högskolan Kristianstad har kraftigt ökat sedan förra året. Flest elever har tagits in på Förskollärarutbildningen.

delningar

24Kristianstad har tidigare skrivit om den kraftiga ökningen utav antalet studenter till Högskolan Kristianstad, inför den kommande terminen. Bakom de rekordmånga eleverna som påbörjar sina studier om några veckor finns två anledningar.

– Ungefär hälften av ökningen beror på ett planerat överintag. Det tilldelas så klart resurser till alla som registrerar sig, men på detta sätt slipper en del som sökt, men placerats som reserv, att kallas in när terminen har börjat. Andra hälften av ökningen beror på att vi har 26 fler anmälningsalternativ till denna höst, säger Agneta Ljung Djärf, prorektor vid Högskolan Kristianstad, i ett pressmeddelande.

Totalt har 13 015 studenter antagits till Högskolan Kristianstad i höst, det högsta antalet elever någonsin.

Här är programmen med flest antagna elever: 1. Förskollärarutbildningen – 200 antagna (187 reserver) 2. Sjuksköterskeprogrammet – 135 antagna (387 reserver) 3. Beteendevetenskapligt program – 100 antagna (1 182 reserver) 4. Digital design (Distans) – 90 antagna (336 reserver) 5. Specialpedagogiskt program – 90 antagna (49 reserver) 6. Personal- och arbetslivsprogrammet – 80 antagna (137 reserver) 7. Digital design – 70 antagna (39 reserver) 8. Ekonomiprogrammet (redovisning och revision) – 65 antagna (90 reserver) 9. Ekonomiprogrammet (internationellt företagande) – 60 antagna (75 reserver) 10. VA- och kretsloppsteknikerprogrammet – 60 antagna (33 reserver)

Relaterade artiklar