Laddar

GUIDE: Så hanterar du årets värsta trafikhelg

Trafikverkets varning: "Var extra försiktig".

delningar

Julen är en av de mest trafikintensiva helgerna under året. Växlande väder och väglag gör att du som bilist bör vara extra försiktig.

Om du ska resa under jul- och nyårshelgen är det bäst om du väljer vägar som har mitträcken eller trafiksäkerhetskameror eftersom de är säkrare, enligt Trafikverket.

Mötesseparerade vägsträckor räddar cirka 80 trafikanters liv varje år och vägräcken förhindrar allvarliga mötes- och singelolyckor. Varje år får flera personer sätta livet till när de får motorstopp, punktering eller liknande på motorvägar och mötesfria 2+1-vägar.

Gör så här om du hamnar i denna situation: 1. Varna – sätt på varningsblinkers och ställ ut varningstriangel. 2. Lämna – bilen och vägen. 3. Larma – ring bilbärgare. Vid fara för liv, ring alltid 112.

Trots att Trafikverkets entreprenörer snöröjer vägar och bekämpar halka kan väglaget vara både halt och moddigt på vintervägarna.

Då är det viktigt att du vet hur du bör agera bakom ratten och att bilen är ordentligt vinterutrustad.

Julhelgen är en olycksdrabbad helg och enligt Transportstyrelsens statistik omkommer i genomsnitt femton personer per år under jul och nyår.

Trafikverkets råd för en säker resa:

1. Starta resan i god tid – jul och nyår är en av de stora trafikhelgerna med mycket trafik som gör att resan kan ta längre tid än vanligt.

2. Planera färdvägen så att den så långt som möjligt sker på en mötesfri och säker väg.

3. Var utvilad – för de flesta innebär jul och nyår längre resor än vanligt.

4. Kör aldrig onykter.

5. Förhindra att någon annan kör onykter.

6. Låt bilen stå dagen efter en fest.

7. Åk aldrig med en onykter förare.

8. Kör inte fortare än gällande hastighetsgräns.

9. Se till att alla är bältade.

10. Låt bli mobilen när du sitter vid ratten.

11. Håll avstånd.

12. Ta regelbundna raster. En trött förare kan vara lika farlig som en onykter förare.