Laddar

Grannar tar strid mot planen för handelsområdet

Grannar överklagar utbyggnaden av handelsområdet. Detta är vad de protesterar emot.

delningar

I november tog politikerna i Kristianstad ett beslut att klubba en ny detaljplan i Åhus. På ett 24 200 kvadratmeter stort område ska det vara möjligt att bygga ut med fler butiker. Den mark som innefattas är tomten där Ica-butiken ligger samt parkeringen intill. Fastighetsbeteckningen är Flaket 10.

Enligt planen ska ytterligare lokaler få byggas på 2 000 kvadratmeter markyta och med en högsta höjd på elva meter. Idén är att bygga till Ica-butiken med ett butikstorg, där det exempelvis kan finnas försäljning av blommor, kläder, heminredning och restaurang eller café.

Planerna har dock fått grannar att reagera. Ett par av dem skrev ett brev till kommunen redan under sommaren. Det de då reagerade på att vatten- och avloppsledningarna är för klena. Dagvattensystemet kan inte ta hand om allt det vatten som faller på parkeringen. Sedan de flyttade till byn för 20 år sedan har de hart fyra översvämningar i sin källare.

När Ica tidigare har utökat sin asfalterade parkering, så har det lett till att ännu mer vatten runnit mot deras hus. Ifall ytterligare mark kommer att asfalteras befarar de att problemet blir värre. De är oroliga för att gatan utanför deras hus ska svämmas över efter kraftiga regnskurar. Därför väljer de nu att överklaga detaljplanen till mark- och miljödomstolen.

Konkret innebär detta att det kommer dröja ytterligare ett tag innan detaljplanen vinner laga kraft och det blir tillåtet att bygga ut med mer handel i det aktuella området.

Relaterade artiklar