Laddar

Gigantiska byggplaner i centrala Kristianstad – på tisdag tar politikerna beslut

Backahill har stora byggplaner för bostäder, handel och förskola i centrala Kristianstad.

delningar

Vid Tempotorget ut mot Kanalgatan i Kristianstad är det ett gigantiskt byggprojekt på gång. En ny detaljplan har tagits fram för området som visar hur byggnader kan komma att rivas och hur flera av de befintliga husen kan göras om. På tisdag kommer politikerna i kommunfullmäktige att ta ett beslut där planen förväntas bli godkänd.

Backahill AB är ägare till en stor del av området. De vill nu ge kvarteret Bajonetten ett lyft genom nya bostäder, nya butikslokaler och en förskola. Med hjälp av en arkitektfirma har de tagit fram illustrationer som visar hur stadsdelen kan förändras radikalt.

– Vi behöver utveckla stan med fler bostäder centralt och det här är ett bra läge. Det blir ett jättespännande projekt, säger Stina Trimark på Backahill.

Mellan 150 och 200 nya lägenheter vill de bygga på den tomten där bland annat matbutiken Willys finns i dag. Byggnaderna intill som innehåller kommersiella verksamheter kan rivas och på samma plats planeras det för två punkthus som kan få bli uppemot 30 meter höga. Närmast Kanalgatan vill de även bygga flera lamellhus.

– Vi kommer att få bygga i etapper. I botten av punkthusen kan det blir plats för lokaler för handel. Vi vill även utveckla en lokal för en ny förskola. Det är en kontorsbyggnad som kan anpassas till en sådan verksamhet där man uppfyller bland annat krav på utemiljö och ljusinsläpp. Vi ser ett behov av en förskola nära centrum, säger Stina Trimark.

 

 

Tempotorget som det kan bli i framtiden. Illustration: Uulas Arkitekter AB

 

Någon exakt tidsplan för byggnationen har man ännu inte satt. Först måste detaljplanen godkännas och vinna laga kraft. Boende i området har tidigare protesterat mot planen.

Den är sedan tidigare godkänd av byggnadsnämnden. Dessutom har kommunstyrelsen har godkänt ett exploateringsavtal. Där står det står att Backahill AB de bland annat ska lägga en halv miljon kronor på att förstärka lekplatsen vid Wahlgrenska parken.

– Vi får hoppas att det inte blir något överklagande, säger Stina Trimark.

 

 

I gamla Andys Lekland finns det nu kontor. Byggnaden kan i framtiden bli en förskola. Foto: Henrik Nordell

 

 

Här vid Tempotorget kan byggnaderna rivas. Nya handelslokaler förslås i botten på flerfamiljshus. Foto: Henrik Nordell

 

 

I denna byggnaden vid Tempotorget kan det byggas fler lägenheter. Foto: Henrik Nordell

Relaterade artiklar