Laddar

Fortsatta livsmedelsbrister på skola

Vid en extra kontroll fanns livsmedelsbristerna på skolan kvar.

delningar

I mitten av oktober gjorde Miljö- och hälskoskyddsavdelningen på Kristianstads kommun en extra kontroll av en grundskola i Kristianstad, det med anledning av livsmedelsbrister som noterats vid ett besök i september.

Bristerna som tidigare funnits var delvis åtgärdade, då temperaturen i kylskåpet numera var bra. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen pekar dock på att det fortsatt saknas en termometer för att kontrollera temperaturen i kylen. De menar även att skolan saknar rutin för att kontrollera denna och för att göra korrigeringar vid en felaktig temperatur.

En skriftlig rutin för temperaturen i kylskåpet ska nu tas fram av Barn- och utbildningsförvaltningen – där det ska framgå hur ofta temperaturen kontrolleras, om det hela dokumenteras samt vilken temperatur som det max får vara i kyl och frys.

Rektorn vid skolan har vid flera tillfällen angett att en rutin ska tas fram och skickas in, utan att det har skett.

 

Relaterade artiklar