Laddar

Förslaget om bidragstagare orsakade het debatt

Sverigedemokraterna vill stoppa personer med bidrag från att flytta till Kristianstad. Det vållade en het debatt i kommunfullmäktige.

delningar

Det var redan år 2015 som Sverigedemokraterna lämnade in motionen om att införa Landskronamodellen i Kristianstad. Det innebär att dem som söker en lägenhet inom kommunen och vill flytta hit måste ha en inkomst antingen från arbete, pension eller från CSN (studiestöd).

”Då Kristianstad likt Landskrona har en hög inflyttning av personer som är beroende av försörjningsstöd tror vi att vi i likhet med Landskrona kan spara mycket pengar på minskade utbetalningar av försörjningsstöd redan nästa år”, skrev gruppledaren Niclas Nilsson (SD) i förslaget.

Motionen vållade en het debatt när frågan togs upp i kommunfullmäktige i veckan. Sverigedemokraterna fick inleda i talarstolen.

– Landskrona stadsutveckling införde en uthyrningspolicy år 2012 där de inte godtog försäljningsstöd som inkomst för dem som flyttade till kommunen. Där såg man snabbt resultat. Från att ha 25-30 personer i månader som sökt försörjningsstöd till runt 10 ansökningar per månad, sade Niclas Nilsson (SD).

De fick dock snabbt motargument från flera av partierna. Ingen av dem ville att ABK skulle ändra sin policy till att förbjuda personer från andra kommuner med socialbidrag att hyra lägenheter.

– Jag tar helt avstånd från SD:s syn om att mota bort människor som står långt bort från bostadsmarknaden. Vi måste ta hand om alla människor. En del har de svårt och då måste man stötta så långt som möjligt, sade Christina Borglund (KD).

– ABK är ett välskött bolag som tar ett stort bostadspolitiskt ansvar för många människor. Vi kan inte inrätta några särkrav som hindrar folk från att flytta mellan kommuner, sade Anders Tell (S).

– Var femte ensamstående förälder, även de som arbetar, kompletterar sin inkomst med försörjningsstöd. Detta vore att hindra ensamstående föräldrar att flytta till Kristianstad. Det här är att förbjuda fattiga, sade Ruzicka Stanojevic (V).

Redan tidigare under året har motionen fått ett svar genom att hänvisa till AB Kristianstadsbyggens policy för uthyrning. Där står det att bolaget kräver någon typ av säkerhet för att hyra ut till personer med en inkomst under 100 000 kronor per år eller som har försörjningsstöd. Det står också angivet att ABK ska hjälpa socialt utsatta med bostad.

– Vi måste ta ansvar för våra medborgare i vår kommun. Vi har ingen skyldighet i Kristianstads kommun att ta över försörjningsstödsplikten (från andra kommuner) genom låta ABK har som kriterium att kunna hyra ut till personer med försörjningsstöd. Om man skaffar sig ett arbete så är man välkommen till kommunen, sade Björn Söder (SD).

Det slutade nu ett beslut att svara på motionen utan att ändra på några krav eller regler. Efter en votering stod det klart att 54 politiker sade nej till Sverigedemokraternas förslag. Endast 13 sade ja. (En var frånvarande och två avstod från att rösta).

Relaterade artiklar