Laddar

Företag riskerar vite för dålig arbetsmiljö

Företag i Kristianstad kontrollerades.

delningar

Det var i augusti som Arbetsmiljöverket var på plats för ett besök vid företaget i Kristianstad. Myndigheten skriver att man såg en del som fungerade bra, men också en del som behöver förbättras. 

Bristerna handlade bland annat om att arbetsförhållandena och riskerna för ohälsa eller olycksfall i arbetet inte inte undersökts av företaget. 

Dessutom fanns det brister när det gäller dokumentation av rutiner i det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Relaterade artiklar