Laddar

Företag i Kristianstad anmält – sålde giftig produkt

Hade inte tillstånd att sälja produkten.

delningar

I september 2016 begärde Kemikalieinspektionen in produktinformationen kring en produkt hos ett företag i Kristianstad. Efter det inleddes ett långt ärende gällande om produkten hade en sådan klassificering att det behövdes ett överlåtelsetillstånd av länsstyrelsen eller inte.

Det visade sig att produkten var av sådan klassificering och att företaget inte hade något tillstånd att visa upp. Först i december 2017 kom företaget med ett överlåtelsetillstånd för särskilt farliga kemiska produkter.

Nu har Kristianstadföretaget anmälts till Åklagarmyndigheten av Kemikalieinspektionen för misstänkt brott. Enligt myndigheten ska företag ha sålt farliga kemiska produkter under en tid utan att ha haft något tillstånd från länsstyrelsen.

 

 

Relaterade artiklar