Laddar

Färre i Kristianstad får bidrag – kommunen sparar miljoner

Allt färre i Kristianstad får ekonomiskt bistånd. Då sparar kommunen flera miljoner.

delningar

Utbetalningarna av ekonomiskt bistånd, i folkmun så kallat socialbidrag, har minskat i Kristianstads kommun. Det visar de nya siffror som presenterats för arbete- och välfärdsnämnden. Fram till november månad hade cirka 10 miljoner kronor mindre betalats ut (Brutto) jämfört med samma period förra året.

Det framkommer också att skälen till att man söker ekonomisk bidrag skiljer sig åt. Grunden är att man inte har möjlighet att försörja sig själv. Det vanligaste är att man har hamnat i arbetslöshet. Det näst vanligaste är att inkomsten är för låg, följt av sociala skäl. Cirka två procent av dem som söker har en för låg pension.

Att bidragen minskar kan bero på flera orsaker. Det är något som Lokaltidningen rapporterar om. Mellan maj och september minskade den utbetalda summan med fyra procent.

– Vi har sett en stadig nergång de senaste åren, dels beror detta på att det faktiskt är lättare att få jobb men en del beror också på att det är ett politiskt beslut. Vi jobbar också hela tiden aktivt för att sänka biståndet och om jag fått önska så så hade ingen behövt gå på bistånd men så ser inte verkligheten ut tyvärr, säger verksamhetschefen Ann-Christin Bjerrehus till Lokaltidningen Kristianstad.

Varje vecka tas det nya beslut i förvaltningsrätten där de tagit upp fall om ekonomisk bistånd i Kristianstad. De flesta av dessa får avslag. Ett av de senaste avgöranden motiverades med att en man i 25-årsåldern inte gjort tillräckligt mycket för att få ett arbete.

Ett annat beslut samma vecka handlade om en kvinna som fortfarande var gift och som enligt förvaltningsrätten därför borde kunna bli försörjd av sin man.

Relaterade artiklar