Laddar

Fängelsekund riskerade allergisk reaktion – serverades fel mat

En person på anstalten i Kristianstad serverades fisk trots att han är allergisk. Nu riktar JO skarp kritik mot Kriminalvården och kräver bättring.

delningar

Det var i februari som den intagne skulle äta mat och då blev serverad fisk. Det skedde bara någon vecka efter att han kommit till anstalten i Kristianstad. Mannen påtalade att han kunde få en livshotande allergisk reaktion av fisken, men tyckte att personalen verkade ignonera detta. Därför bestämde han sig för att tre dagar senare anmäla händelsen till justitieombudsmannen (JO).

Nu har det hela blivit utrett. JO konstaterar att Kriminalvården har gjort fel som serverat fisk, trots att mannen är allergisk och att det finns dokumenterat. De tycker att det är allvarligt, men kommer fram till att det berott på ett misstag. Förklaringen är att maten som levereras till fängelset kan ha värmts upp med ånga och att märkningen därför har försvunnit. Det kan ha gjort att den intagne fick fel mat serverad.

I beslutet skriver JO att alternativ kost ska erbjudas de intagna som äter speciell mat på grund av medicinska skäl. Anstalten ska nu ändra sina rutiner så att personalen kontrollerar att alla fängelsekunder får den mat de ska ha.

Relaterade artiklar