Laddar

EXTRA: Nytt beslut om jättebygget vid Åhus strand

I dag tog politikerna ett nytt beslut om de planerade lägenhetshotellen vid stranden i Åhus. "Vi var alla eniga", säger Gösta Rickardsson (L), ledamot i byggnadsnämnden.

delningar

Fastighetsbolaget GBJ Bygg vill tillsammans med ägarna av Kantarellen, investera tiotals miljoner kronor i tre nya byggnader med lägenhetshotell längs med stranden i Åhus. Deras plan är att kunna börja bygga nästa år. Ursprungligen skulle det bli 40 nya lägenheter, restaurang, glassbar och ett spa. De byggnader som finns på platsen i dag ska rivas.

I juni månad tog politikerna byggnadsnämnden i Kristianstad ett beslut om att skicka ärendet på återremiss. Anledningen var lägenhetshotellet inte passade in i den befintliga detaljplanen.

Under sommaren har tjänstemännen fått undersöka bygglovsärendet på nytt. Trots nya kompletteringar kom de fram till att lägenhetshotellet inte skulle beviljas något bygglov. Politikerna har dock valt att trotsa tjänstemännens förslag. Det nya är att byggnaderna på de nya ritningarna sänks från fyra till tre våningar. 

– Det visar att vi tar hänsyn till grannarnas yttrande, när fastigheten blir tre meter lägre, säger ordförande i byggnadsnämnden Sonny Modig (L).

Beslutet i nämnden var enhälligt efter de nya förändringarna för det planerade lägenhetshotellet.  – Tjänstemännen stod på sig, men vi politiker tycker att det är viktigt att göra den här byggnationen möjlig. Särskilt när det är privata intiativ som står bakom och som för Kristianstads utveckling framåt, säger Gösta Rickardsson (L), ledamot i byggnadsnämnden.

Bygglovet innebär att GBJ Bygg och ägarna av Kantarellen, genom ett gemensamt bolag, snart kan få ett startbesked. Själva beslutet är dock möjligt att överklaga.

Så här står det i byggnadsnämndens beslut: ”Byggnadsnämnden beviljar bygglov samt rivningslov för nybyggnad av hotell med lägenheter i enlighet med de senast inlämnade reviderade handlingarna,(rörande tre våningar), då projektet tillsammans med redan beviljat bygglov för hotell och ett mindre antal andelslägenheter, norr om fastigheten, samt inlämnat bygglov för nybyggnad av restaurang på fastigheten söder om anläggningen, sammantaget uppfyller detaljplanens syfte och ej kan eller bör ses som separata enheter, även om de handläggs i olika ärenden.”

Relaterade artiklar