Laddar

EXTRA: Gigantiska byggplanerna i centrum överklagas

Grannarna överklagar nu beslutet om planen för Tempotorget. Ett företag vill bygga över 100 nya bostäder, en förskola och handelslokaler.

delningar

I mitten av mars tog kommunfullmäktige beslutet att godkänna detaljplanen för fastigheterna runt Tempotorget, intill Kanalgatan i Kristianstad. Backahill AB är ett av de bolag som äger fastigheterna. De har planer på att bygga över 100 nya lägenheter, flera lokaler för handel och en helt ny förskola nära centrum.

– Vi behöver utveckla stan med fler bostäder centralt och det här är ett bra läge. Det blir ett jättespännande projekt, sade Stina Trimark på Backahill inför beslutet.

Nu har två av de boende i närheten överklagat beslutet av detaljplanen till Förvaltningsrätten. Det är en omfattande, 13 sidor lång skrivelse som har skickats in med argument om varför området inte bör göras om. Kommunen måste nu ge sitt svar på samtliga punkter innan domstolen tar ett beslut.

Det första som grannarna eftersöker är en större utredning om kulturmiljöer, naturområden, boendemiljöer och översvämningshot. De tycker inte att de kategorierna har granskats tillräckligt. Dessutom är de oroliga för att omkringliggande fastigheter kommer skadas när man bygger nytt. Här är ytterligare några punkter som de reagerar på.

Grannarna tycker inte att området passar för en förtätning av byggnationer och vad de kallar för ett ”extremt bostadskvarter med höghus”. De anser inte att man tar hänsyn till de omkringliggande bostäderna och att man inte heller tar hänsyn till trafiksituationen. De eftersöker en konsekvensanalys.

Villabyggnaderna som ligger i närheten av Tempotorget kan ta skada av en stor nybyggnation, tycker grannarna som överklagat. Så här skriver de: ”För att bära höghusbebyggelse måste tusentals pålar slås djupt ner i leran genom olika marklager och gammal sjöbotten. Detta ska också göras upprepade gånger under en lång rad av år”.

Kvarteret Tempotorget ligger enligt överklagande vid en översvämningshotad plats. Enligt grannarna är det oklokt att bygga där eftersom att en översvämning eller dammbrott kan drabba ett stort antal personer och orsaka stora skador.

Centrala Kristianstad inklusive Utanverken är ett område med höga kulturvärden. Grannarna hänvisar till flera myndigheter och skriver att området bör bevaras för framtiden och skyddas från vibrationsskador. De tycker att kommunen ska göra en miljökonsekvensbeskrivning. Dessutom kräver de en arkeologisk utredning där höghusen ska byggas.

Grannarna tycker också att det finns ett för nära band mellan fastighetsägarna och kommunen som innebär att enskildas intressen skjuts åt sidan. De skriver att Kristianstads kommun vill snabba på byggprocessen vid Tempotorget för att kunna få ta del av en statlig byggbonus.

När ärendet nu tas upp i förvaltningsrätten innebär det att detaljplanen ännu inte är laglig. Därmed kan byggnationen intill Kanalgatan tvingas skjutas på framtiden. Någon exakt tidsplan för bygget har man dock ännu inte spikat.

Relaterade artiklar