Laddar

Eon stormsäkrar flera mil kabel i Kristianstad – mest i Skåne

Elbolaget Eon har grävt ner hundratals mil kabel. Kristianstad är den plats där mest el-ledningar har stormsäkrats i Skåne.

delningar

Förra året grävde elbolaget Eon ner cirka 256 mil elnät i landet, varav ungefär 24 procent lades under marken i Skåne. Syftet är att säkra elnätet mot extrema väder, särskilt på landsbygden.

I de mest södra delarna av Sverige var det i Kristianstad som mest kabel som grävdes ner, totalt 6,2 mil. Projektet inom kommunen kostade cirka 56 miljoner kronor förra året, något som kunderna betalar via elnätsavgiften.

– Vi ser att nyttan är stor av att vi gräver ner eller isolerar våra elledningar. Än mer glädjande är kanske att vi kommer att ha vädersäkrat lokalnätet vid utgången av år 2022, säger Daniel Ohlin, chef för lokalnätet inom Eon.

Enligt den rapport som Energimarknadsinspektionen tar fram varje år så har antalet elavbrott varierat det kraftigt från år till år. Det trots att fler ledningar grävs ner. Kraftiga stormar pekas ut som orsaken.

När stormen Per drog över landet år 2007 var 225 000 kunder utan el mer än 24 timmar. År 2016 var det bara 6 000 kunder utan el mer än ett dygn. Eon fortsätter dock sitt arbete med att säkra sitt elnät.

– Från 2005 har vi ökat takten betydligt när det gäller investeringarna i elnätet. Sedan dess har vi vädersäkrat 35 791 kilometer elledningar. Det är nästan ett helt varv runt jorden, säger Daniel Ohlin.

Relaterade artiklar