Laddar

Efter vanvård – mannen förbjuds skaffa djur

Katterna hos en man i Kristianstad har behandlats så illa att han nu förbjuds att ha djur.

delningar

I september i fjol fick länstyrelsen in en anmälan om misskötta och avmagrade katter med ögonskabb. När Länstyrelsen gjorde samma månad en oanmäld kontroll. Under kontrollen konstaterades flera brister. Katterna parade sig okontrollerat och tillsynen, skötseln, renhållningen och vården av djuren var bristfällig.

I januari i år gjordes en oanmäld uppföljningskontroll där det konstaterades att bristerna inte åtgärdats. Katterna hade inte kastrerats och tillsynen, skötseln, renhållningen och vården av katterna var fortfarande bristfälliga. Ägaren till djuren sa att han pågrund av sin dåliga hälsa inte haft möjlighet kunnat veterinärundersöka katterna.

Senare under januari gjordes ännu en oanmäld kontroll, inte heller då hade katterna varit hos en veterinär. Länstyrelsen bedömde vid uppföljningen att katterna fortfarande var i behov av vård. Katterna hade inte heller förhindrats från att föröka sig. Inte heller renhållningen av djuren hade förbättrats. Ägaren informerades att ett omhändertagande av djuren skulle ske om katterna inte fick veterinärvård senast den 7 februari. Den 5 februari ringde ägaren till Länsstyrelsen och sa att han av ekonomiska skäl inte skulle ha möjlighet att ta katterna till en veterinär. Länstyrelsen beslutade senare under februari att omhänderta katterna.

Ägaren förbjuds nu att i framtiden ha djur. "Du har i din djurhållning haft brister gällande grundläggande minimikrav som ställs i all slags djurhållning enligt djurskyddslagen", skriver Länstyrelsen i sitt beslut.

Relaterade artiklar