Laddar

Efter trafikstörningarna – Skånetrafiken attackerar staten

Efter otaliga förseningar har Skånetrafiken nu fått nog – skriver ett öppet brev till infrastrukturministern och generaldirektören på Trafikverket.

delningar

I ett öppet brev till infrastrukturminister Anna Johansson och generaldirektör Lena Erixon, Trafikverket, kräver Stefan Svalö (S) ordförande i kollektivtrafiknämnden Region Skåne och Linus Eriksson, trafikdirektör, Skånetrafiken, omedelbara åtgärder för att komma till rätta med de allvarliga brister som finns i underhållet av den skånska järnvägen.

– Störningarna i det skånska järnvägsnätet får stora konsekvenser för våra resenärer. Det handlar om sviktande strömförsörjning, problem i växlarna och banarbete som inte planeras och informeras tydligt. Trafikverket ger inte Skånetrafiken förutsättningar att bedriva en väl fungerande trafik. Det är ett allvarligt problem, därför för vi nu fram behovet av ett möte med generaldirektören för Trafikverket och infrastrukturministern där vi kommer framföra att de bör ta fram konkreta åtgärder skyndsamt, säger Stefan Svalö (S) ordförande i kollektivtrafiknämnden, i ett pressmeddelande.

De senaste veckornas problem i tågtrafiken gör att även vissa privata arbetsgivare väljer att sätta in egna ersättningsbussar vilket får Skånetrafikens trafikdirektör att reagera:

– De allvarliga problemen grundar sig i ett kvalitetsmässigt undermåligt underhållsarbete. Det har innefattat bland annat sviktande strömförsörjning, problem i växlar och banarbetsplanering som lämnar mycket övrigt att önska. Trafikverket ger i dagsläget oss inte förutsättningar att bedriva en fungerande trafik, säger Linus Eriksson.

Relaterade artiklar