Detaljplan för hundratals bostäder överklagas

Foto: Wikimedia.

Genom den nya planen skulle det bli tillåtet att bygga uppemot 300 nya bostäder. Nu har ett företag valt att överklaga.

delningar

I de västra delarna av Åhus, på ett 27 hektar stort område mellan Ripavägen och Tippvägen samt golfbanan, planeras det för nya bostäder. Uppemot 300 nya hem kan det bli, främst i form av radhus och flerbostadshus. Planen tillåter att de byggs högst fyra våningar höga.

I november förra året beslutade politikerna i kommunfullmäktige att godkänna planen. Det skulle då bli möjligt för byggherrar att köpa mark från kommunen och söka bygglov. Nu kommer den processen att dra ut på tiden efter att ett företag har överklagat detaljplanen till Mark- och miljödomstolen.

Det företaget oroar sig för är att de boende kommer att bli störda av deras verksamhet, när det byggs hus i närheten av fabriken. De vill att man gör en större utredning av buller, lukt och trafik för att inte stöta på problem i framtiden.

En sak de tar upp är att det inte finns någon gång- och cykelväg inritad för de boende ifall de vill ta sig ner mot havet. De måste då korsa vägar med mycket trafik. "Detta utgör en omedelbar och onödig stressfaktor i våra anställdas arbetsmiljö samt alla andra med en hög olycksfallsrisk i trafiken", står det i överklagandet.

I planen konstaterar man att det krävs flera nya gång- och cykelvägar i området. Samtidigt kan det krävas byggnation av en bro eller tunnel vid väg 118. Många av frågorna skjuter dock kommunen vidare till Trafikverket.

Det bli nu upp till domstolen att avgöra ifall detaljplanen är laglig eller inte.

Har du ett nyhetstips? Tipsa redaktionen genom att klicka här.

delningar

Nyhetsbrev

Prenumerera på Sveriges snabbaste och mest ultralokala nyhetsbrev. Här får du nyheter om stora som små händelser.
Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag 24 Sveriges data- och cookiepolicy.

Relaterade artiklar