Laddar

Byggstöket i centrum är över – då ska nästa gata grävas upp

För några dagar sedan avslutades byggarbetet på Östra Storgatan då de sista stenarna hade lagts på plats. Nu planeras nästa byggprojekt i centrala Kristianstad då nästa gata ska grävas upp.

delningar

Den 10 januari startade arbetet på Östra Storgatan i centrala Kristianstad. Nya vatten- och avloppsledningar har lagts ner i marken efter att de gamla järn -och betongrören riskerat att spricka. Dessutom ligger där nu värmeslingor som gör att gågatan blir helt isfri. För några dagar sedan blev arbetet klart.

– Det blev färdigt på rekordtid. Vi kapade den ursprungliga tidsplanen med ungefär en tredjedel och nu blev vi klara en vecka tidigare än beräknat tack vare fantastiska rörläggare och stenläggare, säger Henrik Wester, informatör på C4 Teknik, kommunens tekniska förvaltning.

Samtliga gatstenar är på plats efter att entreprenörerna har grävt närmare fyra meter ner i marken, lagt nya ledningar och fyllt på med material igen. Samtidigt har kommunen passat på att försköna gatan och göra den mer tillgänglig för personer med rullatorer och rullstolar. Det blir nu enklare för kunderna att ta sig in i butikerna.

– Nu har vi rustat upp hela gatan och i arbetet lagt ner mycket tid på dialog och samarbete. Vi har bytt ut Lindarna, som tidigare fällt klägg på marken, mot Ginqkgoträd. Vi har också möblerat om papperskorgar, bänkar och placerat ut mobila planteringar. Fimpar som slängs på marken är den största nedskräpningen stan, men nu finns där papperskorgar med askkoppar, säger Henrik Wester.

En stor del av pusslet har varit att göra det möjligt för kunderna att ta sig fram till gatans butiker och kaféer. Arbetet har därför fått anpassas till varje enskild verksamhet. Något som ställt extra höga krav på planeringen.

– Vi har lagt ner mycket tid på dialog och har haft ett mycket bra samarbete med alla verksamheterna. Det har varit viktigt att hålla en hög tillgänglighet under ombyggnadstiden. Att gräva utanför en butik är inte problemfritt, men vi har kunnat lösa det mesta, säger Henrik Wester.

Med det arbetet klart väntar nu nästa projekt på Västra Storgatan. Det kommer att påbörjas någon gång efter julhandel år 2018. Då ska delar av gatan grävas upp på ett liknande sätt som skedde på Östra Storgatan.

– Vi kommer att påbörja projekteringen och ganska snart ta kontakt med fastighetsägarna. Under hösten kommer vi att ha informations- och dialogmöten med verksamheterna längs gatan, säger Henrik Wester.

Arbetet på Västra Storgatan kommer därmed att genomföras vintertid. Hur lång tid det kommer att ta beror på vilken mängd arbete som måste göras.

– Vi försöker att förlägga det till en tid då handeln har lågsäsong, säger Henrik Wester.

Relaterade artiklar