Laddar

Busshållplatserna kan läggas ner – väcker stora protester

Med det nya Superbusskonceptet kan flera busshållplatser ute i byarna läggas ner. Det är något som har väckt stora protester och där Byalagen nu manifesterar för att behålla sin kollektivtrafik.

delningar

Under hösten presenterade Trivector sin rapport om Superbusskonceptet, som är tänkt att införas i nordöstra Skåne. Idén är att ha mer bekväma och snabbare bussar på de sträckor där det fattas spårbunden trafik. Genom att köra en rakare sträcka mellan Kristianstad och Ystad, Simrishamn och Malmö ska resenärerna kunna spara mellan fem och sju minuter per resa.

Förslaget har väckt protester ute i byarna. För när Superbussarna ska införas är risken att flera av busshållsplatserna försvinner. Totalt åtta hållplatser ska enligt förslaget läggas ner på linje 3 och 4 mellan Kristianstad och Brösarp. För de tusentals som bor i byarna kan det skapa problem. – Vi som bor på landsbygden är beroende av att det finns busshållplatser nära. Det enda alternativet är bilen och då blir det svårt för de äldre som ska till affären och handla. Man sparar tre minuter genom att dra in våra hållplatser, men det blir betydligt sämre för landsbygden, säger Lars Thulin i Maglehems Byalag.

I en skrivelse till flera myndigheter har de lämnat förslag på en lösning. De har inget emot att hållplatsen vid Maglehemsvägen/Lillehemsvägen utvecklas till en superbusshållplats enligt planen. Det vill säga där det ska finnas bättre väderskydd och möjligheter att köpa biljett. Däremot vill de att samtliga andra hållplatser ska finnas kvar som ett komplement. Motiveringen är bland annat närheten till naturvårdsområdena och det stora antalet boende i byarna. – Här finns hundratals fastboende och ännu fler befinner sig här under loven. De säger att få reser med bussarna eftersom att få stiger på, men de har inte räknat med alla som stiger av vid hållplatserna, säger Lars Thulin.

För att få ytterligare kraft i protesterna har byalaget nyligen delat ut 400 flygblad där de informerar om vad som kan ske med hållplatserna. Man har även tagit kontakt med lokala politiker för att söka stöd. Centerpartiet är en av de partier som håller med om att landsbygden ska ha kvar sina bussar. – Vi är mycket kritiska till förslaget som det ser ut nu. Vi vill ha kvar Skåneexpressen som ett komplement, men att superbussarna kan gå på morgonen när det är flest som pendlar. De som bor på landsbygden måste kunna ta sig till jobb och studier. Ifall Skånetrafiken inte vill plocka upp resenärer så kan de de lika väl lägga ner kollektivtrafiken, säger Birte Sandberg (C), ledamot i regionstyrelsen.

I ett mejlsvar har Kristianstads kommunalråd Helene Fritzon (S) också gett samma besked. Så här skriver hon till byalagen: ”Tanken var, och är fortfarande från vår sida, att ett framtida införande av ett Superbusskoncept INTE ska ersätta befintlig regionbusstrafik utan vara ett komplement till denna.”

Relaterade artiklar