Laddar

BUDGET: Här vill Sverigedemokraterna satsa dina skattepengar

Sverigedemokraterna har nu lagt sin skuggbudget inför 2018. Här är de satsningar de vill göra i Kristianstad.

delningar

I november kommer politikerna i Kristianstads kommunfullmäktige att ta ett beslut om nästa års budget. Närmare en miljard kronor ska investeras i skolor, vattenverk och ett stort antal andra projekt. Utöver det kommer driften av alla kommunens verksamheter att kosta ytterligare några miljarder kronor.

Majoritetspartierna (S+L+C) har tidigare presenterat hur de vill lägga skattepengarna år 2018. Om den kan du läsa här. Nu har även Sverigedemokraterna i Kristianstad lagt sin skuggbudget. De vill göra en rad nya satsningar.

Det är tre områden där SD vill skjuta till pengar. Det ena är till äldreomsorgen. Totalt sex miljoner kronor extra vill de investera för att minska bristen på platser på olika boenden. Med hjälp av det ska kön till äldreboenden kunna hållas på en låg nivå.

Den andra satsningen är på lärarnas löner. Där vill Sverigedemokraterna lägga tre miljoner kronor extra. De poängterar att det ekonomiska läget inte medger en större löneökning, men att de med hjälp av detta tillskott ska visa på vikten med högre lärarlöner.

– Vi anser att kopplingen mellan lärarbristen och de låga lärarlönerna är uppenbar. Bristen på duktiga och kompetenta lärare kan hota hela vår framtida välfärd, skriver Sverigedemokraterna i budgeten.

Det tredje området är att tillsätta en projektledare för ett motorsportcentrum. En miljon kronor vill SD avsätta till det. Idén är att skapa ett centrum för motorsport kring Åsum Ring, med hjälp av ekonomisk stöttning från kommunen.

För att finansiera dessa tre nysatsningar vill Sverigedemokraterna dra ner på verksamheter som direkt berör nyanlända. Det är (1) modersmålsträningen på förskolan (2) modersmålsundervisningen på Slussen och i förberedelseklass samt (3) ”Svenska för invandrare” och flyktingmottagande. De räknar med att kunna spara in totalt tio miljoner kronor.

– I dessa tider när kostnaderna för flyktinginvandringen leder till stora besparingar på alla kommunens verksamheter är det högst rimligt att även spara på denna, säger gruppledaren Niclas Nilsson.

Liksom majoriteten, vill SD inte heller ha någon skattehöjning. De riktar i stora delar av skuggbudgeten kritik mot de styrande partierna, bland annat för den värdeöverföring de vill göra från kommunala bolag.

– Med vår invandrings- och flyktingpolitik hade kommunens och landets ekonomi varit i betydligt bättre skick och det hade inte behövt sparas på barnen i skolan, de äldre i omsorgen samt de övriga verksamheterna, skriver de i budgeten.

Relaterade artiklar