Laddar

BILDEXTRA: Här ställer Åhuseleverna partiledaren mot väggen

Jan Björklund besökte Rönnowskolan i Åhus på onsdagen. Eleverna i klass 8B ställde honom mot väggen.

delningar

På onsdagen besökte Liberalernas partiledare Jan Björklund Rönnowskolan i Åhus tillsammans med Christer Nylander (L) och Henny Tillberg (L). De började med att möta skolledningen och gjorde därefter ett besök i klass 8B.

Där ställde eleverna honom mot väggen. Idén om fler undervisningstimmar var en sak de frågade om. De undrade ifall skoldagarna kommer bli längre.

– På den här skolan har man goda resultat, men så är det inte överallt. Då är fler undervisningstimmar en väg att nå framåt. På gymnasiet kommer ni märka att det är fler håltimmar där man kan fylla på lektioner, sade Jan Björklund.

En annan fråga handlade om hemläxor. Liberalerna skriver på sin hemsida att man bör ställa positiva krav på föräldrar att se till så att läxan blir gjord.

– Läxor är bra därför att det ger mer tid för inlärning och kunskapsinhämtning. Det tränar också var och en att ta ansvar. Den ska inte finnas istället för en lektion, utan vara något som eleven kan göra på egen hand, sade Jan Björklund.

Varför vill ni att vi ska ha betyg redan från fyran? – I stort sett hela världen har betyg från första klass. Vi vet att elever generellt anstränger sig mer när de får betyg. Det är också viktig information till föräldrarna om hur deras barn ligger till. Jag tror dessutom att det är bra för skolan och lärarna att ta ställning till ifall eleverna klarar målen eller inte. Om de inte når upp till målen så måste skolan sätta in åtgärder.

Vad tycker ni om det nuvarande betygsystemet (A-F)? – Vi tycker att det finns vissa kunskapsmål man ska nå och att betygsstegen tidigare var för få. Därför införde vi fem steg och vi tycker att det fungerar bra, säger Christer Nylander ((L).

Samtidigt inflikade Jan Björklund att vägningen mellan de olika momenten i ett betyg kunde bli bättre. Den som presterar sämre på ett visst moment i ett ämne ska inte få ett drastiskt sänkt betyg.

Lärarbristen var ytterligare en fråga eleverna ville ha svar på. Enligt Lärarförbundet kommer tiotusentals lärare att fattas de kommande åren. Anledningen är främst att färre söker sig till lärarhögskolan.

– Läraryrket är Sveriges viktigaste yrke. Om vi inte har bra och duktiga lärare så kommer nästa generation att få sämre förutsättningar. Problemet är inte den lärarkår vi har utan den vi kommer att få, eftersom att det är en brist på lärare. Vi måste öka attraktionskraften till läraryrket, säger Jan Björklund.

Ordning och reda i skolan är också en fråga som Jan Björklund gjord sig känd för. Den parollen fortsätter han med under turnén inför valet. Han anser att det med lugna lektioner blir enklare att nå kunskapsmålen.

– Vi har stora problem med ordning i skolor, där det är stökigt i klassrummet. Högljudda elever tar efter och provocerar läraren. Stökiga elever lär sig ingenting. Här har ni ordningsregler och det fungerar väl, säger Jan Björklund.

Se fler bilder från skolbesöket i Åhus här nedanför.

Relaterade artiklar