Laddar

Beskedet: Grannarnas överklagan avslås

Under sommaren har striden gällande stranden i Åhus trappats upp. Nu har Mark- och miljödomstolen sagt sitt.

delningar

I mitten av maj i år togs ett beslut gällande en nya detaljplan för evenemangstranden i Åhus. Varje år har företaget bakom Åhus beachhandboll fått söka tillfälliga bygglov och ansöka om att upphäva strandskyddet. För att underlätta arbetet togs därför en detaljplan fram.

Grannarna runt omkring marken skickade i juni i år in ett överklagande till Mark- och miljödomstolen. Detta med anledning av att de bland annat anser att evenemanget stör miljön.

Mark- och miljödomstolen har nu kommit fram till ett beslut och domstolen har valt att avslå fastighetsägarnas överklagande. I domen står det att mark- och miljödomstolen delar kommunens och länsstyrelsens bedömning att ”förutsättningar föreligger att upphäva strandskyddet i detaljplanen inom kvartersmark för frilufts- och evenemangsområde”.

 

 

 

Relaterade artiklar