Laddar

Barn i Kristianstad blev mobbat – nu kräver myndigheten svar

Ett barn från Kristianstad har blivit mobbad vid ett stort antal tillfällen. Nu kräver barn- och elevombudet att kommunen agerar.

delningar

En elev som tidigare har gått på en grundskola inom Kristianstads kommun har vid ett stort antal tillfällen blivit utsatt för mobbning. Mycket av det som skett är belagt med sekretess, men enligt dokumenten från barn- och elevombudet framkommer det att barnet både blivit psykiskt och fysiskt kränkt.

En annan person på skolan ska ha sagt glåpord och gett kränkande kommentarer till eleven. Samma person ska även ha sparkat, nypt, slagit och kastat saker. Samtliga av dessa händelser har nu anmälts till myndigheterna.

Enligt skolans ledning har det ett flertal av kräkningarna ansetts vara bråk mellan eleverna. Därför har de inte ingripit genom att göra anmälningar tidigare. Däremot uppger de själva att de har agerat direkt när de sett att mobbningen pågått.

Den drabbade eleven har också uppgett att skolans personal har stått för en del av mobbningen. Det är något som de själva tillbakavisar. Barn- och elevombudet väljer i detta fallet att tro på skolledningen.

Samtidigt ställer myndigheten nu krav på kommunen att agera. Så fort de får kännardom om att det pågår mobbning måste de utreda den och anmäla till rektorn. I detta fallet ska det har dröjt innan de började vidta kraftfulla åtgärder.

Situationen uppges dock vara bättre nu och därför bedömer barn- och elevombudet att man inte kan kräva Kristianstads kommun på skadestånd.

Relaterade artiklar