Laddar

Arne får rätt mot myndigheterna – nu måste de utreda

Arne Olsson i Fjälkinge vinner mot Trafikverket och Kristianstad kommun i en tvist om järnvägsbuller. Deras utredning anses vara för dålig.

delningar

När Pågatågen började att köra förbi Fjälkinge station år 2013 startade också problemen med buller vid järnvägen. En växel för tågen ger oljud ifrån sig, något som påverkar de boende i närheten. – Det gnisslar och bankar från spåret. Tågen har inte runda hjul längre och då blir det höga ljud. Jag bodde här redan när de körde med eldrivna tåg på järnvägen och då var det inga problem, säger Arne Olsson.

På grund av oljudet vände han sig till miljö- och hälsoskyddsnämnden på Kristianstad kommun. De ansåg dock inte att bullret var någon olägenhet och krävde inte heller att Trafikverket skulle vidta några åtgärder. Myndigheten hade nämligen gjort en beräkning som visade att bullret skulle ligga under riktvärdena.

Länsstyrelsen tyckte inte heller att det behövdes göras något åt bullret. Det hade redan satts upp ett plank intill spåret, något som enligt deras bedömning var tillräckligt. Det är något som de boende i Fjälkinge kritiserar. – Planket gör ingen nytta alls, ljudet studsar rakt över. Flera av grannarna har klagat både på vibrationer och på ljudet. Det Trafikverket har gjort är att göra en beräkning av bullret i en dator. Men de har inte gjort någon bullermätning på plats, säger Arne Olsson.

Nu har ärendet överklagats ända upp till mark- och miljödomstolen. Där ställer de sig på Arne Olssons sida i kampen mot järnvägsbullret. De konstaterar att kommunens och Trafikverkets utredning inte är tillräckligt bra genomförd. Därför måste miljö- och hälsoskyddsnämnden åter ta upp frågan och genomföra en bättre utredning. – Jag kommer inte att ge mig, säger Arne Olsson.

Relaterade artiklar