Laddar

Arbetslösheten minskar i Kristianstad

Arbetslösheten i Kristianstad följer trenden för resten av Skåne. Det senaste året har antalet inskrivna på myndigheten minskat.

delningar

Den senaste rapporten från Arbetsförmedlingen visar att Skåne är en av de regioner i Sverige som har högst andel arbetslösa med 9,6 procent. Antalet inskrivna på myndigheten har dock minskat under det senaste året och den trenden följer man även i Kristianstad.

– Vi har en bred nedgång av arbetslösheten i alla län som i hög grad kan förklaras av att vi har en stark konjunktur. Samtidigt är det påtagliga skillnader i arbetslöshet mellan olika län, men också inom länen, säger Annika Sundén, analysdirektör på Arbetsförmedlingen.

Vecka 17 var totalt 3 876 personer i Kristianstad kommun inskrivna antingen som öppet arbetslösa eller i arbetsmarknadspolitiska program. Det är en minskning med cirka en procent jämfört med samma vecka år 2017.

Även sett till de olika grupperna inom Arbetsförmedlingen har det skett förbättringar. Arbetslösheten har sjunkit marginellt både för personer födda i och utanför Europa. Ungdomsarbetslösheten har också minskat. Det finns i dag strax över 600 personer under 24 år inskrivna som öppet arbetslösa eller i program.

För att få ännu fler i arbete infördes i går en ny satsning med introduktionsjobb. Det innebär att arbetsgivarna kan få bidrag om de anställer någon långtidsarbetslös eller nyanländ.

– Att komma ut på en arbetsplats är ovärderligt för alla som strävar efter att hitta en fast förankring på arbetsmarknaden, säger Staffan Johansson, sektionschef Arbetsförmedlingen.

Relaterade artiklar