Laddar

Ansökan om sänkt hastighet avslås

Invånarna vill sänka hastighetsbegränsningen – från 70 kilometer i timmen till 30.

delningar

Sedan Länsstyrelsen i Skåne län avslagit en ansökan från Tosteberga Samfällighetsförening om sänkt hastighetsbegränsning på Bodavägen överklagades beslutet till Transportstyrelsen.

Föreningen menar i sin överklagan att beslutet inte grundlagts i fakta. De pekar nämligen på att det finns fastigheter som inte är synliga från vägen, att vägen i sig inte är tillräckligt rak på sina ställen, att belysning saknas och att vägbredden omöjliggör för två bilar att mötas. Med anledning av det menar Tosteberga Samfällighetsförening att hastighetsbegränsningen på Bodavägen bör sänkas från 70 km/h till 30 km/h.

Transportstyrelsen har dock valt att gå på länsstyrelsens linje och avslår även överklagandet. Likt länsstyrelsen menar Transportstyrelsen att trafikmiljön på Bodavägen inte gör att behovet av hastighetsbegränsningen är särskilt uttalat. Man pekar även på att vägförhållanden inte skiljer sig från det normala på vägar med 70 km/h som högsta tillåtna hastighet. Då det inte är motiverat att sänka hastigheten bör den även i fortsättningen vara 70 km/h.

Tidigare har Länsstyrelsen beslutat att sänka hastighetsbegränsningen till 50 km/h på 250 meter utav Bodavägen, men inte heller på den biten av vägen anser man det befogat att sänka begränsningen ytterligare.

Relaterade artiklar