Laddar

Allvarlig hygienkritik mot skolkök

Vid en inspektion konstaterades för dålig säkerhet kring kökets mathantering.

delningar

Kristianstads kommuns miljöinspektörer hittade flera brister i ventilationen vid den senaste inspektionen av en skola. Man gjorde bedömningen att rengöringen och livsmedelssäkerheten påverkas i stor utsträckning.

Vattenansamlingar och kondens riskerar att droppa ner i den tillagade maten, vilket ökar risken för att bakterier sprider sig. Man anser även att fukten kan orsaka spridning av mögel.

Bristerna har påtalats både muntligt och skriftligt vid flera tidigare kontroller utan att problemen har åtgärdats. Den första inspektionen skedde i vintras.

Inom några veckor ska skolan svara på hur man ska komma till rätta med det trasiga ventilationssystemet.

Relaterade artiklar