Laddar

Åkte fast i bedrägerihärva – utvisning väntar

Männen döms för de uppmärksammade bedrägerierna.

delningar

I mitten av september häktades fyra män, då de var misstänkta för grovt bedrägeri. Sedan dess har männen omhäktats gång på gång, innan ett åtal kunde väckas. I förra veckan avslutades rättegången och på fredagen kom så domen mot de fyra männen.

Kristianstads tingsrätt dömer samtliga män, som är i 34-43-årsåldern, för sex fall av grovt bedrägeri och ett försök till grovt bedrägeri. Däremot frias männen från åtalet för två försök till grovt bedrägeri den 14 september, då tingsrätten inte anser att försökspunkten var nådd där.

Det var under juli-september som de fyra männen vid tre tillfällen flög till Sverige. Under falska identiteter hämtade de sedan ut personbilar från uthyrningsfirmor runt om i Sverige. Flera av bilarna fördes sedan utomlands, efter att männen antingen bytt eller skyltat om registreringsskyltarna.

Bedrägerierna tog sitt slut den 14 september, då männen greps vid Hertz i Kristianstad. Det hela nystades upp efter det att bilhandlare runt om i Sverige lagt märke till att bilderna på ID-handlingarna liknande varandra. De varnade då varandra och när bilen i Kristianstad skulle hämtas ut befann sig polis på platsen och omhändertog männen.

Genom analys har det slagits fast att handlingarna till en av identiteterna männen använt är förfalskad. Då passnumret är densamma på de andra identiteterna anser Kristianstads tingsrätt att det är utrett att även de är förfalskade.

Det är även klarlagt att en av de 40-åriga männen hämtat ut bilarna med falska identiteter. Vid gripandet bar han handlingar till de analyserade handlingarna. Likheten i fotografierna på alla identiteter och 40-åringen, samt det faktum att han vistats i Sverige vid tidpunkten, gör att tingsrätten anser det fastslaget att han hämtat ut bilarna.

De tre andra männen har visserligen inte hämtat ut bilarna men bevisningen är stark för att männen varit delaktiga. Någonting som grundar sig i att männen rest ut och in ur Sverige tillsammans, vistades i Sverige vid brottstillfällena, mobilsökningar och mobilbilder av bilarna och firmorna samt att de greps i närheten av Hertz i Kristianstad.

Vad gäller påföljd har Kristianstads tingsrätt bestämt den till två års fängelse för samtliga män. Då det antas att männen kommer göra sig skyldiga till fortsatt brottslighet kommer de även att utvisas från Sverige. Återreseförbudets längd har bestämts till tio år.

Männen ska även betala skadestånd för de sex grova bedrägerierna. Skadestånd betalas ut till nio parter, bestående av uthyrningsfirmor och försäkringsbolag. Det totala skadeståndsbeloppet överstiger 1,3 miljoner kronor, där det högsta skadeståndet ligger på strax över 260 000 kronor.

Tre av de fyra männen har förnekat samtliga gärningar, utan förklarat att de varit i Sverige som turister. Den 40-årige man som hämtade ut bilarna valde däremot att inte ange någon inställning till bedrägeriförsöken.

Relaterade artiklar