Laddar

Absolut satsar klimatsmart: ”Viktig fråga”

Åhus-företaget The Absolut Company väljer klimatsmarta transporter. Istället för diesel använder lastbilarna HVO. ”Det är en viktig fråga för oss”, säger Absoluts Petra Åkerlund.

delningar

Från och med den 1 juli kommer samtliga svenska transporter utav Absolut Vodka använda sig av icke-fossilt bränsle. Det genom att lastbilarna använder sig av HVO istället för diesel. På så vis kan man även använda befintlig vagnpark istället för att byta ut lastbilarna.

– Det är en relativt enkel åtgärd, som samtidigt ger en bra effekt i form av minskade utsläpp av växthusgaser, säger Petra Åkerlund, ansvarig för upphandling av åkerier och transporter för Absolut Vodka, i ett pressmeddelande.

Då cirka 100 lastbilar går från diesel till HVO räknar The Absolut Company med att minska sina utsläpp med 50 ton per år.

–  Det är lite dyrare än vanligt diesel, men det är en viktig fråga för oss, för hela samhället.

Sedan tidigare använder sig företaget av HVO vid de lokala transporterna i Åhus.

Relaterade artiklar