EXTRA: Nytt förslag om att lägga badhuset i centrum | Nyheter i Kristianstad- 24 timmar om dygnet – Helt gratis

EXTRA: Nytt förslag om att lägga badhuset i centrum

Moderaterna presenterar nu sitt nya förslag om badhuset i Kristianstad. Här är platsen de vill bygga på.

Henrik Nordell

Kl.18:02, 16 april, 2018

EXTRA: Nytt förslag om att lägga badhuset i centrum
Peter Johansson (M), oppositionsråd i Kristianstad, presenterar sitt partis planer för ett nytt badhus. Foto: Henrik Nordell

I morgon kommer politikerna i kommunfullmäktige att ta beslutet om projekteringen och detaljplanen för Kristianstads nya badhus. Det vill säga den cirka 13 000 kvadratmeter stora anläggning som är tänkt att byggas i närheten av högskolan. Moderaterna kommer att rösta nej.

– Förslaget i morgon är att gå vidare med processen på Näsby. Det är inget alternativ för oss Moderater. Vi yrkar avslag på det förslag som ligger. Om det är lyckosamt i valet så kan vi hitta andra vägar för vår del, säger oppositionsrådet Peter Johansson (M).

LÄS MER: De vill ta upp badhusfrågan på nytt – skeptisk till placering i Näsby

På måndagen presenterade de istället ett alternativ till badanläggningen på Näsby. Det handlar om en 10 000 kvadratmeter stor byggnad på det gamla bangårdsområdet, ett stenkast från Centralstationen i Kristianstad.

Beskedet från Trafikverket är att man inte kan riva spåren där förrän år 2022. Det innebär att ett nytt badhus skulle kunna stå klart först i juli år 2024 och att badgästerna under tiden hänvisas till det nuvarande badhuset.

–Fördelen med att hamna på bangårdsområdet är att det är kollektivtrafiknära och det ligger på en plats där vi vill utveckla staden. På området är det svårt att bygga bostäder ur bullerperspektiv, men offentliga byggnader går att bygga. Nackdelen är att vi får leva med Tivolibadet två år ytterligare, säger Peter Johansson.

 

Här är tomten där det kan byggas ett nytt rättscentrum. Foto: Henrik Nordell

På den 70 000 kvadratmeter stora tomten ska det byggas ett nytt rättscentrum. Där vill Moderaterna också att Kristianstads nya badhus ska ligga. Foto: Henrik Nordell

 

Ett flertal saker kommer att ändras jämfört med dagens badhusförslag ifall Moderaterna får bestämma. Spaavdelningen, klätterväggar och eventuella sandstränder kommer att tas bort. Även gymmet och restaurangen försvinner från anläggningen. Idén är att de ska kunna uppföras seperat av privata aktörer.

– Det ska vara familjebad med badland, träningsbassänger, café och bistro med enklare mat, hoppbassäng, undervisningsbassänger och bubbelpooler. Vi har rensat bort det som inte är kommunala kärnverksamheter, säger Peter Johansson.

365 miljoner kronor räknar Moderaterna med att badanläggningen kommer att kosta. Det vill cirka ungefär 100 miljoner kronor lägre en dagens förslag. Prognosen för antalet badgäster har också sänkts till 365 000 per år.

Med ett nytt förslag från oppositionen kan det nya badhuset nu segla upp som en valfråga. Ett beslut om en eventuell byggstart kommer nämligen inte att tas förrän under våren år 2019, det vill säga flera månader efter att kommunvalet är avgjort.

– Om vi kan bilda majoritet med systerpartier så är vårt alternativ bangårdsområdet. VI har inte stuckit under stol med att det hela tiden har varit vårt huvudspår. Tillfällighetsaspekten är det viktigaste med ett badhus. Det ska ligga vid ett kollektivtrafiknod. Badhuset ska ligga centralt och kollektivtrafiknära. Vi får lägga våra förhoppningar till väljarna, säger Peter Johansson.

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

M vill satsa 5,6 miljarder på fler poliser

Moderaterna vill lägga miljarder på att höja polisens löner. Det meddelade de under en presskonferens på måndagen.

Redaktionen 24Sverige.se

Kl.16:01, 23 april, 2018

M vill satsa 5,6 miljarder på fler poliser
Moderaterna vill lägga miljarder på att göra polisyrket mer attraktivt. Foto: Arkivbild.

Enligt polisförbundet är det många poliser som väljer att lämna sitt yrke, vilket innebär att det blir en brist på personal inom kåren. En anledning som fackförfundet har lyft fram är en låg lön.

Därför har Moderaterna under måndagen gett ett löfte att satsa 5,6 miljarder kronor på polisen. Där ingår höjd lön med 3 000 kronor för samtliga poliser samt  att nyutbildade ska få sina studielån avskrivna på fem år.

– Vi har synliggjort trygghetskrisen och presenterar nu konkreta förslag för att få fler poliser i framför allt yttre tjänst i Skåne. De satsningar Moderaterna nu gör motsvarar uppskattningsvis ytterligare 770 polisen och 710 civilanställda i Skåne, säger Torbjörn Tegnhammar (M), som är oppositionsråd i Malmö.

De vill stärka Polismyndigheten med 10 000 fler anställda till år 2024. Inom Skåne uppskattar det att satsningen motsvarar  ytterligare 770 poliser och 710 civilanställda. Mer resurser ska få kåren att växa.

En lönesatsning ska göra yrket mer attraktivt. Då ett stort antal ska anställas de närmaste året vill man utöka utbildningsplatserna och att staten betalar utbildningen.

– Med fler vägar in i polisyrket, genom avskrivning av studielån och en riktad lönesatsning, kommer rekrytering av skåningar till polisyrket underlättas. Det är viktigt, det är dem som har lokalkännedom och kan etablera långsiktiga förtroliga kontakter med invånarna.

I planen ingår även att ta in andra yrken i myndigheten såsom IT-specialister, psykologer, beteendevetare och ekonomer.

Text: André Kvist

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

S vill se ett bilfritt Stora Torg

Förvaltningen positiva – men vill se ett uppdaterat uppdrag.

Robert Rosén

Kl.07:02, 20 april, 2018

S vill se ett bilfritt Stora Torg
Socialdemokraterna vill att miljön omkring Stora Torg ska bli bilfri. FOTO: Henrik Nordell/Arkiv.

Kristianstads tidigare kommunalråd Heléne Fritzon (S), i dag migrationsminister, lyfte i en motion 2013 fram hur centrala Kristianstad fortsatt ska vara levande.

Socialdemokraterna föreslog i motionen att en utredning skulle genomföras. Den skulle fokusera på hur ett levande centrum bland annat med fler bilfria miljöer, där Stora Torg lyftes fram som en av platserna Socialdemokraterna ville se som bilfritt.

LÄS MER: De vill ha parkeringsgarage under Stora Torg

Redan 2014 ställde sig byggnadsnämnden positiva till förslaget och tekniska nämnden fick 2016 i uppdrag att utarbeta ett förslag för ett bilfritt Stora Torg, utifrån en annan motion.

Ett tjänsteutlåtande gällande Socialdemokraternas motion har nu kommit från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen – som även de ställer sig positiva till förslaget om ett bilfritt Stora Torg.

”Förvaltningen anser dock att uppdraget skulle vinna på att uppdateras, förtydligas och konkretiseras mer. Det uppdrag som gavs till C4 Teknik 2016 baserades som sagt på en likartad men delvis annorlunda formulerad motion. Målbilden för programarbetet behöver i vissa avseenden uppdateras och bli tydligare”, skriver förvaltningen.

Såväl C4 Teknik som miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen anser att flera frågor måste analyseras djupare. De anser vidare att man bör undvika för snäva avgränsningar i tankeverksamheten, då de olika torgen i Kristianstad påverkar varandra.

”Framtagandet av en analys och en tydligare målbild av torgens olika inriktning och önskade karaktär bör därför vara utgångspunkten för ett sådant arbete. Därefter måste även frågor om projektledning, budget och tidplan hanteras”.

De båda förvaltningarna är positiva till förslaget, ur ett stadsbyggnadsperspektiv, men anser att ett nytt och uppdaterat uppdrag bör ges till byggnadsnämnden.

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

Förslaget: Bygg om gatan – ska gynna uteserveringar

Kommunalrådet föreslår en ombyggnation av Östra Storgatan.

Robert Rosén

Kl.14:48, 19 april, 2018

Förslaget: Bygg om gatan – ska gynna uteserveringar
I ett yttrande ställer sig miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen sig bakom motionen. FOTO: Robert Rosén/Arkiv & Kristianstads kommun.

I en motion från 2013 föreslog kommunalrådet Anders Tell (S) att kommunfullmäktige ska bygga om Östra Storgatan. Genom att bygga om den del av vägen som går mellan Stora Torg och Norretullskolan menar kommunalrådet att man kommer kunna erbjuda bättre förutsättningar till uteserveringar för restaurangerna.

”Enkelriktningen som permanenterades för några år sedan, och som fungerar bra, gör det möjligt att minska bredden på gatan. Gör vi det kan vi istället bredda trottoaren på östra sidan och skapa både bättre utrymmen för restaurangerna längs gatan genom att erbjuda uteservering och få ett trevligare promenadstråk i den här delen av centrum”, skriver Anders Tell i motionen.

LÄS MER: Han vill att Skånes gårdar ska få sälja öl och vin

Vad gäller parkeringarna på Östra Storgatan framkommer det i motionen att dessa kan minskas, tas bort helt eller ersättas av ett antal snedställda parkeringsplatser.

Motionen har nu varit uppe hos miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

”Denna motion ställer sig miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen sig helt positiv till och förvaltningen ser inte heller några hinder för förslagets genomförande”, skriver de i ett tjänsteutlåtande.

Ärendet kommer att tas upp i byggnadsnämnden den 24 april.

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

Moderaterna vill konkurrensutsätta delar av hemtjänsten

Moderaterna vill konkurrensutsätta delar av hemtjänstens arbete. De har nyligen lämnat in ett förslag till kommunen.

Henrik Nordell

Kl.12:31, 15 april, 2018

Moderaterna vill konkurrensutsätta delar av hemtjänsten
Moderaterna vill att delar av hemtjänstens verksamhet ska konkurrensutsättas.

Kristianstads kommun har tidigare infört ett valfrihetssystem inom hela hemtjänsten, men nu kommer ett nytt förslag från Moderaterna. Deras idé är att dela upp hemtjänstens uppgifter så att undersköterskor slipper de uppgifter som inte har med vård eller omsorg att göra. Det innebär att städning och tvättning hos dem som beviljats hemtjänst ska kunna läggas ut på privata aktörer.

– Det är många undersköterskor som springer benen av sig för att de utöver rena omvårdnads- och omsorgsuppgifter även måste utföra kringuppgifter med städning och tvättning. Det är bättre att lägga det på en annan utförare, exempelvis ett städbolag, istället för specialister inom vård och omsorg, säger Caroline Hedenström (M).

Bakgrunden till Moderaternas förslag är bristen på vårdpersonal, där de tycker att kommunerna behöver tänka nytt för att möta svårigheterna med att rekrytera. Statusen på yrket ska höjas genom att personalen får syssla med det som de är utbildade till.

Så här skriver Moderaterna i sitt förslag: ”Undersköterskor är inte utbildade lokalvårdare, därför ska professionella lokalvårdare hellre utföra det arbetet, vilket de sannolikt kan göra bättre och effektivare. Vår omvårdnadspersonal ska istället arbeta med våra kunder och deras behov av insatser, där samtliga professioner ska jobba på toppen av sin kompetens”.

Partiet hoppas både att sjuktalen kan minska genom att dela upp sysslorna och att fler kommer söka sig till yrkena inom omsorgen. Kommunen har behov av att rekrytera hundratals personer till vård- och omsorg varje år och då krävs det att jobbet blir mer attraktivt.

Hur ser du på möjligheten att få med andra partier i det här förslaget?
– Vår förhoppning är att det kommer bli verklighet och att vi får stöd av de andra partierna i Treklövern (Kristdemokraterna och Åhuspartiet). Min förhoppning är självklart att även Centerpartiet och Liberalerna som också står för valfrihet till den enskilde individen kommer stötta oss i detta, säger Caroline Hedenström.

En undersökning av Statskontoret visar att det inte är någon skillnad i kostnader mellan de kommuner som infört LOV och som inte har infört lagen. Är det ändå motiverat att införa valfrihetsystemet för städ och tvätt inom hemtjänsten?
– Kostnaden är inte huvudsyftet. Jag tror däremot att kostnaden totalt sett för kommunen minskar om personalen får syssla med det de är utbildade till och inte städa och tvätta. Förhoppningsvis leder det till trygga och glada anställda och genom det minskade sjukskrivningar. Sjukskrivningar är ett stort problem för kommunen idag och dessutom en otroligt stor kostnad, säger Caroline Hedenström.

Motionen kommer att tas upp i kommunfullmäktige, som sedan tar beslut ifall den ska besvaras av dem direkt eller skickas vidare till någon av nämnderna.

FaktaFakta / Lagen om valfrihet:

Lagen om valfrihet (LOV) infördes år 2009. Det innebär att den som har blivit beviljad hemtjänst själv får välja utförare. Det vill säga vem som ska göra jobbet. Det kan antingen vara kommunen själv eller något av de företag som kommunen tecknat kontrakt med.

En undersökning från Statskontoret år 2012 visar att det inte finns några tecken på att kostnaderna skulle minska på grund av LOV. Däremot har de hittat en liten skillnad i kvalitet. De kommuner som har infört LOV har haft något nöjdare hemtjänstkunder. Det syns dock ingen skillnad i produktivitet.

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

Jan Björklund i Åhus: Så ska han förändra skolan

Jan Björklund gav raka besked när han besökte Rönnowskolan i Åhus på onsdagen. Så här vill han att skolan ska förändras.

Henrik Nordell

Kl.21:31, 11 april, 2018

Jan Björklund i Åhus: Så ska han förändra skolan
Jan Björklund vill ha fler speciallärare och betyg från fjärde klass. Foto: Henrik Nordell

Liberalernas partiledare Jan Björklund besöker nu skolor i hela landet och på onsdagen kom han till Rönnowskolan i Åhus. Med på besöket var även Christer Nylander (riksdagsledamot från Kristianstad) och Henny Tillberg (Åhusbon som är ordförande i Liberala kvinnor Skåne).

Det började med möte tillsammans med skolledningen och bestämda åsikter om hur skolan ska förändras. Flera nya satsningar vill partiet ha när de nu siktar på att ta makten inför valet.

LÄS MER: BILDEXTRA: Här ställer Åhuseleverna partiledaren mot väggen

– Vi lyssnar på elever, lärare och rektorer på skolan. En stor utmaning är att antalet underkända ökar kraftigt. Det är 17,5 procent av alla elever som inte har behörighet till gymnasiet, även om Rönnowskolan klarar sig bra. Här är ordningssamma elever, sade Jan Björklund (L).

Tre saker vill Liberalerna förbättra inom skolans värld. Det första är att fler speciallärare ska anställas. Det vill säga en pedagog som skolan tar hjälp av  exempelvis när en elev med inlärningssvårigheter behöver extra stöd.

– Det är något som staten får betala. Det är för många elever som inte får tillräckligt med hjälp. Jag vill både att man ska göra mer för dem som har det svårt i skolan och för de som är studiebegåvade. Undervisningen är i dag anpassad för genomsnittseleven, sade Jan Björklund.

Betyg i en lägre årskurs är en annan hjärtefråga för Liberalerna. Idén lyftes fram redan för ett år sedan då PISA-resultatet presenterades. I egenskap av utbildningsminister var Jan Björklund med att införa betyg i sjätte klass. Nu vill han att elever kunna få betyg redan i årskurs fyra.

– Nästan alla länder i världen börjar med betyg i första klass. Betygen är viktiga på det sättet att man ser en tydlig redovisning av hur eleverna ligger till. Det gör också att eleverna ligger till en extra manke i skolan, säger Jan Björklund.

Hur tror du att det kommer att tas emot av lärare och elever om man inför betyg i fjärde klass?
– Jag tror att det kommer bli 50/50. När vi införde betygen i sjätte klass så var det först ett litet motstånd, men det blev bra till slut. Eleverna säger att de anstränger sig mer när de får betyg.

Den tredje frågan är att lösa lärarbristen. Enligt Lärarförbundet beräknas Sverige sakna mer än 65 000 lärare år 2025 ifall man inte löser det problemet. Liberalerna poängterade att det handlar om att öka attraktionskraften och få fler att söka sig till lärarutbildningarna.

– Det är mycket en lönefråga, vi måste göra en kraftig löneökning. De går fem år på universitet och då måste man ha en lön så att man kan betala tillbaka studieskulderna. Ofta har kommunerna inte tillräckligt med medel, utan där får staten gå in, säger Jan Björklund.

Ordning och reda är ett motto för Liberalerna. Kommer kunskapsnivån att öka med mer ordning i skolan?
– Ordning och studiero är en absolut förutsättning. Kunskapsresultaten kommer inte att lyfta ifall det är stökigt i klassrummen. De som lider allra mest är de som har svårast i skolan. Sedan krävs det klart även bra lärare.

Henny Tillberg (L) lyfte dessutom ytterligare en aspekt för att barnen ska få en bättre skolgång.

– Jag tror att det är viktigt att eleverna mår bra och känner sig trygga, för att det ska vara en bra skola. Man måste jobba mer med välmåendet och ha fler vuxna utöver lärarna, säger hon.

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Stäng