Efter protesterna – rekrytering till sjukhuschef måste göras om | Nyheter i Kristianstad- 24 timmar om dygnet – Helt gratis

Efter protesterna – rekrytering till sjukhuschef måste göras om

Efter namninsamlingen och protesterna. Nu tar kandidaten till tjänsten som sjukhuschef tillbaka sin ansökan.

Henrik Nordell

Kl.12:38, 3 april, 2018

Efter protesterna – rekrytering till sjukhuschef måste göras om
Centralsjukhuset i Kristianstad. Foto: ARNE FORSELL/Bildbyrån.

Personalen på Centralsjukhuset i Kristianstad startade en namninsamling i portest mot den kandidat till sjukhuschef som Region Skåne ville anställa. Nu kommer nya besked. Personen som skulle ha fått chefsjobbet har valt att dra tillbaka sin ansökan. Det innebär att hela processen från tas om från början.

– Jag beklagar att vi måste göra om rekryteringsprocessen. Den tilltänkta sjukhuschefen är en erkänt duktig chef och ledare och jag är övertygad om att hon framgångsrikt hade kunnat leda CSK in i framtiden, säger regiondirektör Alf Jönsson i ett pressmeddelande.

LÄS MER: Stora protester mot ny sjukhuschef

 

–  Jag kan förstå hennes beslut utifrån det motstånd som framkommit från läkarkåren. Det är ledsamt både för kandidaten och för oss som arbetsgivare att vi hamnat i detta läge, säger Karin Bengtsson, tillförordnad förvaltningschef för Skånevård Kryh.

Sedan tidigare är nya sjukhuschefer rekryterade till Trelleborg, Landskrona, Helsingborg, Hässleholm och Ystad. Det är bara i Kristianstad som chefstjänsten ännu inte är tillsatt. Där har dock varit ett stort antal sökande till de olika sjukhusen.

När den föreslagna kandidaten nu har dragit tillbaka sin ansökan, kommer det innebära att tjänsten kan läggas ut på nytt. Region Skåne meddelar att de inom kort att inleda arbetet med att på nytt rekrytera en sjukhuschef till CSK.

Under de tidigare protesterna har personalen efterlyst en sjukhuschef med klinisk kompetens och som är lokalt förankrad.

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

Nytt beslut: 100 nya sommarjobb att söka i Kristianstad

Kommunen har fått mer pengar från regeringen. Nu kan uppemot 100 fler ungdomar söka feriearbete.

Henrik Nordell

Kl.11:50, 19 april, 2018

Nytt beslut: 100 nya sommarjobb att söka i Kristianstad
Kommunen har fått pengar, som går till feriearbetande ungdomar. Foto: Arkivbild.

I regeringens vårproposition, som nyligen presenterades, satsar staten 100 miljoner kronor på sommarjobb för ungdomar. Idén är att ge dem som avslutat årskurs nio och påbörjat gymnasiet en chans att få ett första arbete.

En del av de extra pengarna går till Kristianstads kommun. Det innebär att de nu får möjlighet att erbjuda cirka 100 ungdomar ytterligare två veckors arbete denna sommar.

LÄS MER: Här kan du sommarjobba med att vakta kriminella: ”Stort intresse”

– Satsningen innebär att vi nu kan erbjuda fler ungdomar att söka. Även de som redan fått besked om feriearbete men som kanske vill jobba lite mer kan söka dessa två extra veckor, säger Fredrik Wessberg, samordnare för feriearbetet i kommunen, i en artikel på kommunens hemsida.

Förra året var det 685 ungdomar som sommarjobbade med allt från C4-lägret till förskolor och vaktmästeri. Det innebär att de extra pengarna ger ett stort tillskott sett till antalet feriearbeten eller längden på dessa.

En ny ansökningsperiod har nu dragit igång och är öppen fram till den 30 april. Sommarjobben i kommunen kan sökas av killar och tjejer som är födda år 2000 och år 2001 samt är folkbokförda i Kristianstads kommun.

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

Efter grannarnas protest – domstol stoppar plan för husbyggen

Ett stort antal boende har överklagat detaljplanen för ett nytt bostadsområde. Nu ger domstolen dem delvis rätt.

Henrik Nordell

Kl.10:56, 19 april, 2018

Efter grannarnas protest – domstol stoppar plan för husbyggen
Nya bostäder planeras i ett område i Maglehem. Men enligt Mark- och miljöstolen är detaljplanen ännu inte laglig. Foto: Bildbyrån

Politikerna i kommunfullmäktige har tidigare tagit beslutet att godkänna planen för ett planerat bostadsområde i Maglehem söder om Kristianstad. Det gäller fastigheten Maglehem 10:2 som ligger intill Lillehemsvägen.

Den privatägda marken var tänkt att delas upp i sex tomter, men nu sätter domstolen stopp. I alla fall tillfälligt. Anledningen är att ett stort antal grannar har valt att överklaga till Förvaltningsrätten.

LÄS MER: Grannar överklagar planerat bygge – sikten förstörs

Ett av de argument de tar upp är att miljökonsekvensbeskrivningen inte är tillräcklig. Det vill säga hur djurliv och miljö påverkas av en byggnation. På området ska det finnas rödlistade insekter, hedblomster och sandödlor. De två sistnämnda är fridlysta. En förändrad landskapsbild samt ett ökat tryck på reningsverket är andra punkter som tas upp.

Förvaltningsrätten konstaterar att själva processen och beslutet om detaljplanen har skötts enligt reglerna. Däremot tycker de inte att miljökonsekvensbeskrivningen från år 2013 är aktuell. Området uppges ha ändrats sedan dess.

Av den anledningen beslutar de för att beslutet om detaljplanen ska upphävas. Nu måste miljön undersökas på nytt innan kommunen kan besluta om planen igen. Det innebär att det i dagsläget inte går att söka bygglov på de planerade tomterna i Maglehem.

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

JUST NU: Nytt beslut om Kristianstads nya badhus

I dag togs ett nytt beslut om badhuset i Kristianstad. Det blev en lång debatt mellan politikerna och inledningsivs en upprörd stämning.

Henrik Nordell

Kl.18:59, 17 april, 2018

JUST NU: Nytt beslut om Kristianstads nya badhus
Politikerna i kommunfullmäktige har nu tagit beslut om Kristianstads nya badhus. Foto: Arkivbild

I dag tog politikerna i kommunfullmäktige ett nytt beslut om Kristianstads nya badhus på Näsby. Förslaget var att ge uppdrag till Sikab (dotterbolag till ABK) att undersöka vad de olika delarna av badhuset kommer att kosta.

Budgeten är satt till 450 miljoner kronor och i den ingår bland annat en spaavdelning, ett gym, ett familjebad, terapibassänger, servering och träningsbassänger.

LÄS MER: EXTRA: Nytt förslag om att lägga badhuset i centrum

– Sedan jag började som politiker i kommunen år 1989 har vi inte utrett en fråga så här mycket, som badhuset. Vi började att utreda det redan år 2013 och har sedan dess gjort flera avstämningar längs resan. Det är tio år sedan vi hade debatten om Arenan, men debatten om badhuset har varit betydligt smutsigare, sade kommunalrådet Pierre Månsson (L).

Treklövern bestående av Moderaterna, Kristdemokraterna och Åhuspartiet med totalt 13 av 71 mandatplatser är mot förslaget. De vill dels att badhusen ska byggas billigare och dels att det ska placeras närmare centrum. Trots att Moderaternas förslag inte skulle tas upp, handlade en del av debatten om det alterantiva förslag de presenterade på måndagen.

– Det finns ett bättre förslag med ett något nedbantat badhus. Det är en oerhört viktig byggnad som ska innehålla många saker och det gör vårt förslag. Ett badhus ska vara så nära centrum man kan komma, sade Göran Montan (M).

– Det gjordes en lägesutredning inför beslutet år 2015 (om badhusets placering). Detta (Näsby) visade sig vara det bästa både ut tillgänglighets- och marksynpunkt. Om man tittar på det nya badhuset så har det funktioner som ger mer tid för skolungdomar, för föreningar och för motionärer, svarade kommunalrådet Anders Tell (S).

Debatten om badhuset i kommunfullmäktige blev en tre timmar lång med ett stort antal politiker i talarstolen. Till slut fick treklövern vika sig för majoriteten.

Beslutet blev att rösta ja till det nya badhuset på Näsby. Det innebär att Sikab nu kan påbörja projekteringen av bygget. Totalt 20 miljoner kronor beräknas det att kosta med att ta fram skisser, kostnader och liknande underlag.

Först under andra kvartalet år 2019 kommer politikerna att ta ett konkret beslut om att påbörja byggnationen av badhuset på Näsby. Cirka två år kommer det att ta, vilket innebär att den 13 000 kvadratmeter stora anläggningen kommer stå klar vid årsskiftet runt 2021/2022.

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

EXTRA: Gigantiska byggplanerna i centrum överklagas

Grannarna överklagar nu beslutet om planen för Tempotorget. Ett företag vill bygga över 100 nya bostäder, en förskola och handelslokaler.

Henrik Nordell

Kl.16:55, 17 april, 2018

EXTRA: Gigantiska byggplanerna i centrum överklagas
Här är planen att det ska byggas massor av nya bostäder och handelslokaler. Men planerna avslås. Foto: Henrik Nordell

I mitten av mars tog kommunfullmäktige beslutet att godkänna detaljplanen för fastigheterna runt Tempotorget, intill Kanalgatan i Kristianstad. Backahill AB är ett av de bolag som äger fastigheterna. De har planer på att bygga över 100 nya lägenheter, flera lokaler för handel och en helt ny förskola nära centrum.

– Vi behöver utveckla stan med fler bostäder centralt och det här är ett bra läge. Det blir ett jättespännande projekt, sade Stina Trimark på Backahill inför beslutet.

LÄS MER: Gigantiska byggplaner i centrala Kristianstad – på tisdag tar politikerna beslut

Nu har två av de boende i närheten överklagat beslutet av detaljplanen till Förvaltningsrätten. Det är en omfattande, 13 sidor lång skrivelse som har skickats in med argument om varför området inte bör göras om. Kommunen måste nu ge sitt svar på samtliga punkter innan domstolen tar ett beslut.

Det första som grannarna eftersöker är en större utredning om kulturmiljöer, naturområden, boendemiljöer och översvämningshot. De tycker inte att de kategorierna har granskats tillräckligt. Dessutom är de oroliga för att omkringliggande fastigheter kommer skadas när man bygger nytt. Här är ytterligare några punkter som de reagerar på.

  • Grannarna tycker inte att området passar för en förtätning av byggnationer och vad de kallar för ett ”extremt bostadskvarter med höghus”. De anser inte att man tar hänsyn till de omkringliggande bostäderna och att man inte heller tar hänsyn till trafiksituationen. De eftersöker en konsekvensanalys.
  • Villabyggnaderna som ligger i närheten av Tempotorget kan ta skada av en stor nybyggnation, tycker grannarna som överklagat. Så här skriver de: ”För att bära höghusbebyggelse måste tusentals pålar slås djupt ner i leran genom olika marklager och gammal sjöbotten. Detta ska också göras upprepade gånger under en lång rad av år”.
  • Kvarteret Tempotorget ligger enligt överklagande vid en översvämningshotad plats. Enligt grannarna är det oklokt att bygga där eftersom att en översvämning eller dammbrott kan drabba ett stort antal personer och orsaka stora skador.
  • Centrala Kristianstad inklusive Utanverken är ett område med höga kulturvärden. Grannarna hänvisar till flera myndigheter och skriver att området bör bevaras för framtiden och skyddas från vibrationsskador. De tycker att kommunen ska göra en miljökonsekvensbeskrivning. Dessutom kräver de en arkeologisk utredning där höghusen ska byggas.
  • Grannarna tycker också att det finns ett för nära band mellan fastighetsägarna och kommunen som innebär att enskildas intressen skjuts åt sidan. De skriver att Kristianstads kommun vill snabba på byggprocessen vid Tempotorget för att kunna få ta del av en statlig byggbonus.

När ärendet nu tas upp i förvaltningsrätten innebär det att detaljplanen ännu inte är laglig. Därmed kan byggnationen intill Kanalgatan tvingas skjutas på framtiden. Någon exakt tidsplan för bygget har man dock ännu inte spikat.

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

Nya besked om Tivolibadet – kan hålla till år 2026

Experterna är eniga om att Tivolibadet sjunger på sista versen. Enligt ett nytt svar kan badhuset dock hålla fram till år 2026.

Henrik Nordell

Kl.11:46, 17 april, 2018

Nya besked om Tivolibadet – kan hålla till år 2026
Tivolibadet i Kristianstad kostar miljonbelopp att renovera. Foto: Henrik Nordell

Det blivande badhuset som ska byggas i Näsby har vållat stor debatt mellan politikerna i Kristianstad. Majoriteten och oppositionen är oeniga om kostnaden och placeringen. Under gårdagen presenterade Moderaterna ett nytt förslag om att förlägga badhuset i centrum. Samtidigt vill de skjuta på bygget till en lågkonjuktur.

– Vi vänta något år ytterligare med att bygga Kristianstads nya badhus. Då har vi passerat den värsta byggboomen för svenska badhusanläggningar och kommit in i en mer normal period. Då kan vi bygga till mer rimliga produktionskostnader, säger oppositionsrådet Peter Johansson (M).

LÄS MER: EXTRA: Nytt förslag om att lägga badhuset i centrum

Det som till viss del har styrt byggtiden tidigare är att Tivolibadet beräknades vara utdömt år 2022. Det är en anledningen till att kommunstyrelsen har tagit beslutet att låta påbörja en projektering för badhuset i Näsby. Det vill säga en anläggning som ska stå klar i årsskiftet 2021/2022.

Experterna från RISE Research Institutes of Sweden gör dock bedömningen att Tivolibadet kan hålla minst till år 2026. Det skriver de i ett mejlsvar till oppositionsrådet Peter Johansson (M). Det är dock en ekonomisk och politisk fråga eftersom att renoveringarna är kostsamma. Mellan 1 och 1,5 miljoner kronor kan notan sluta på årligen.

”Dock är det ofta betydligt mer kostsamt att reparera en så här gammal konstruktion till moderna krav än att bygga nytt. Jag kan däremot vara tydlig med att det är mycket omfattande skador som orsakar en stor reduktion av konstruktionens bärförmåga”, skriver den tekniska experten från RISE.

Konsultbolaget har tidigare genomfört en undersökning av Tivolibadet, som nu håller på att vittra sönder. Deras slutsats är att korrosionsskadorna är omfattande och att det har blivit värre mycket snabbare än vad man räknat med. Ett problem är att det tidigare användes salt i bassängerna som har skyndat på processen med rost.

I dag kommer frågan om planen för badhuset på Näsby att tas upp i kommunfullmäktige. Där kommer Moderaterna att rösta nej. De vill istället driva sitt eget förslag med ett badhus i centrum. Där vill de skala ner på ytan och samtidigt minska byggkostnaden till 365 miljoner kronor.

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Stäng