Svärmor och svåger försökte döda man | Nyheter i Kristianstad- 24 timmar om dygnet – Helt gratis

Svärmor och svåger försökte döda man

En man blev utsatt för ett mordförsök av sin svärmor och svåger.

Robert Rosén

Kl.16:13, 20 december, 2017

Svärmor och svåger försökte döda man
Kristianstads tingsrätt finner frun, svärmodern och svågern skyldiga. Foto: Arkiv.

I mitten av augusti blev en man utsatt för ett mordförsök och hittades av förbipasserande längs en skogsväg mellan Broby och Sibbhult. Mannen menade att det var hans fru, svärmor och svåger som låg bakom mordförsöket.

Efter att fallet tagits upp i Kristianstads tingsrätt har svågern och svärmodern nu dömts för mordförsök, medan frun i sin tur dömts för grov misshandel.

LÄS MER: Männen frias från mordförsöket

Det gifta paret flyttade isär under hösten 2016 och i början av 2017 lämnade mannen in en ansökan om äktenskapsskillnad. Mannen har sedan en tid tillbaka haft ansträngda relationer till såväl fru som svåger och svärmor. I augusti beslutade sig så familjen för att lura ut maken i skogen och överfalla honom.

Åklagaren har uppgett att frun vid tre tidigare tillfällen försökt få ut maken till skogen, då hon sagt att hon haft problem med bilen. Den misstänksamma maken valde dock först i augusti att följa med – sedan frun sagt att de skulle titta på ett hus hon funderade på att köpa till sig själv och barnen.

På morgonen den 12 augusti begav sig så paret iväg för att titta på det påstådda huset, vilket maken aldrig såg en skymt av. Istället stannade de på en grusplan och när maken vände sig bort menar åklagaren att frun använt en elpistol mot maken. Samtidigt gömde sig svågern och svärmodern i skogen och strax därefter kom svågern ut – och började slå på mannen med stenar.

Mannen blev därefter slagen av alla tre, varpå svärmodern överlämnade en plastpåse till svågern. Med denna skulle mannen kvävas till döds men efter att påsen gått sönder menar åklagaren att svågern istället använt sig av händerna för att strypa ihjäl mannen. Först när en bil och en buss kom på vägen upphörde angreppet och de tre familjemedlemmarna lämnade platsen.

Medan svågern erkänt grov misshandel men nekar till mordförsök har såväl mannens fru som svärmor förnekat all inblandning i våldet. Med hjälp av bevisningen har dock tingsrätten slagit fast att samtliga tre var involverade i våldet mot mannen och att det inte råder något tvivel om att de befann sig på platsen.

Fynd som gjorts hos frun – däribland en oöppnad presenning, en större sten och en elpistol – ger stöd åt åklagarens påstående om att de planerat att utöva våld mot mannen. Under den tekniska bevisningen har man även funnit delar av påsen som använts samt en sten med mannens blod på. Den rättsmedicinska bevisningen har i sin tur visat på att skadorna mot mannens hals var livshotande.

Med tanke på relationen mellan parterna menar tingsrätten att det förefaller osannolikt hade någon av de åtalade skulle vilja ha med mannen på en husvisning. Tingsrätten menar även att fruns ekonomiska situation gör att hon oavsett inte skulle haft möjlighet att köpa ett eget hus.

Tingsrätten bedömer mannens berättelse som tillförlitlig i alla dess delar. Även svågerns historia är till stora delar överensstämmande medan fruns och svärmoderns skiljer sig åt väsentligt. Tingsrätten menar att deras historier istället är detaljfattiga, osammanhängande och att de inte kunnat redogöra för varken fynd eller detaljer i berättelsen.

I sin samlade bedömning menar tingsrätten att det står klart att familjen mötte upp mannen för att utöva våld mot honom. Även om de menar att det finns flera omständigheter som ger stöd åt åklagarens uppfattning om ett tilltänkt mordförsök anser man det inte fullt bevisat att familjen åkt till platsen med planen att mörda mannen. Varför man utövade våldet mot mannen är inte heller klarlagt, även om teorier såsom ekonomiska motiv och en vårdnadstvist lyfts fram.

Den samlade bedömningen av tingsrätten är att svågern ska dömas för mordförsök med anledning av det våld han brukat mot mannen. Även svärmodern ska dömas för mordförsök, då hon varit högst involverad och förstått vad som skulle ske. Frun döms i sin tur istället för grov misshandel, då det inte kan uteslutas att hon inte var närvarande när våldet eskalerat till den grad att det kunde bli en dödlig utgång.

Vad gäller påföljder är tingsrättens bedömning att samtliga tre i familjen ska tilldömas fleråriga fängelsestraff. Tingsrätten har därför utdömt fängelsestraff på sju år till svågern, fem år till svärmodern samt fyra år till frun.

Utöver fängelsestraffen ska svågern och svärmodern solidariskt betala 199 738 kronor i skadestånd till mannen. Av detta ska 104 738 kronor betalas solidariskt med frun.

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

Ett halvårs fängelse väntar 55-åring

Tingsrätten dömer 55-åringen till sex månaders fängelse.

Robert Rosén

Kl.14:01, 20 april, 2018

Ett halvårs fängelse väntar 55-åring
Sex månaders fängelse väntar för mannen. FOTO: David Castor/Wikimedia Commons.

I augusti 2017 anträffades två pistoler, ett laddat pistolmagasin och fyra askar med kulpatroner hos en 55-årig man i Bjärnum. Mannen har berättat att han anträffat vapnen och ammunitionen men inte blivit färdig med att anmäla det till polisen.

Istället har mannen förvarat vapnen och ammunitionen i hemmet. Hässleholms tingsrätt har därför beslutat att döma 55-åringen för vapenbrott.

LÄS MER: 22-åring gömde skarpladdad pistol vid tandläkarklinik

Förutom det döms han även för olaga hot. I december blev ett par vittnen till hur mannen sa att han skulle hänga upp, spika upp och döda en man i sin närhet. 55-åringen har nekat till brott men fälls på grund av vittnesuppgifterna.

Påföljden för brotten mannen dömts för har bestämts till sex månaders fängelse.

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

Så många utvandrade från Kristianstad förra året

Omkring 46 000 personer utvandrade från Sverige 2017. Så såg det ut i Kristianstads kommun.

Michael Olsson

Kl.11:04, 20 april, 2018

Så många utvandrade från Kristianstad förra året
Foto: PXhere

Ny statistik från Statistiska centralbyrån, SCB, visar hur många som utvandrade från Sverige förra året. Sammanlagt rör det sig om 46 000 personer, och av dem var knappt en femtedel från Stockholm.

– Man flyttar oftast för arbete eller anknytning, säger Maria Solevid, universitetslektor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, till Nyhetsbyrån Siren och fortsätter:

– Det vi kom fram till är att det överlag är personer som har det ganska bra ställt. Svenskar som utvandrar har generellt högre utbildningsnivå. De är också i högre grad i arbetsför ålder.

I ett tjugotal kommuner så utvandrade färre än tio personer. I Kristianstads kommun var det 285 personer som utvandrade förra året.

utvandrade-ska%cc%8ane

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

S vill se ett bilfritt Stora Torg

Förvaltningen positiva – men vill se ett uppdaterat uppdrag.

Robert Rosén

Kl.07:02, 20 april, 2018

S vill se ett bilfritt Stora Torg
Socialdemokraterna vill att miljön omkring Stora Torg ska bli bilfri. FOTO: Henrik Nordell/Arkiv.

Kristianstads tidigare kommunalråd Heléne Fritzon (S), i dag migrationsminister, lyfte i en motion 2013 fram hur centrala Kristianstad fortsatt ska vara levande.

Socialdemokraterna föreslog i motionen att en utredning skulle genomföras. Den skulle fokusera på hur ett levande centrum bland annat med fler bilfria miljöer, där Stora Torg lyftes fram som en av platserna Socialdemokraterna ville se som bilfritt.

LÄS MER: De vill ha parkeringsgarage under Stora Torg

Redan 2014 ställde sig byggnadsnämnden positiva till förslaget och tekniska nämnden fick 2016 i uppdrag att utarbeta ett förslag för ett bilfritt Stora Torg, utifrån en annan motion.

Ett tjänsteutlåtande gällande Socialdemokraternas motion har nu kommit från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen – som även de ställer sig positiva till förslaget om ett bilfritt Stora Torg.

”Förvaltningen anser dock att uppdraget skulle vinna på att uppdateras, förtydligas och konkretiseras mer. Det uppdrag som gavs till C4 Teknik 2016 baserades som sagt på en likartad men delvis annorlunda formulerad motion. Målbilden för programarbetet behöver i vissa avseenden uppdateras och bli tydligare”, skriver förvaltningen.

Såväl C4 Teknik som miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen anser att flera frågor måste analyseras djupare. De anser vidare att man bör undvika för snäva avgränsningar i tankeverksamheten, då de olika torgen i Kristianstad påverkar varandra.

”Framtagandet av en analys och en tydligare målbild av torgens olika inriktning och önskade karaktär bör därför vara utgångspunkten för ett sådant arbete. Därefter måste även frågor om projektledning, budget och tidplan hanteras”.

De båda förvaltningarna är positiva till förslaget, ur ett stadsbyggnadsperspektiv, men anser att ett nytt och uppdaterat uppdrag bör ges till byggnadsnämnden.

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

Lärare dök upp berusad på jobbet

Nu varnas läraren av kommunen.

Michael Olsson

Kl.18:03, 19 april, 2018

Lärare dök upp berusad på jobbet
Foto: Arkiv

En förstelärare i Kristianstad har fått en skriftlig varning av Kristianstads kommun efter att hen varit alkoholpåverkad på sin arbetsplats.

Händelsen inträffade den 1 februari i år och upprepar läraren sitt beteende riskararen hen att få sparken.

”Om förseelsen upprepas kommer arbetsgivaren att överväga uppsägning av Din anställning vid förvaltningen”, skriver kommunen i sin varning.

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

Årets barnrättshjälte avslöjades i Kristianstad

Barnen från Kristianstad har fått rösta fram årets hjälte tillsammans med miljoner andra. I dag avslöjades vinnaren.

Henrik Nordell

Kl.15:59, 19 april, 2018

Årets barnrättshjälte avslöjades i Kristianstad
Rachel Lloyd (till höger) fick ta emot årets barnrättspris. Foto: WCPF/Joseph Rodriguez

Miljontals barn har röstat fram årets barnsrättshjälte som tilldelas World Childen´s Price, även kallat barnen nobelpris. På onsdagen presenterades vinnaren på Antonskolan Blekedamm i Kristianstad.

På den skolan har barnen jobbat med att lära sig mer om sina rättigheter, om barnrättshjältarnas arbete och om demokrati. De har bland annat genomfört egna val med valbås och valförrättere. Eleverna har också varit med om att rösta fram årets pristagare.

Detta år går utmärkelsen till Rachel Lloyd. Hon tilldelas priset för sin 20-åriga kamp mot exploatering av flickor i människohandeln i USA. Hennes egen uppväxt kantades av våld och exploatering. Efter det har hon kämpat för barns rättigheter. Som 23-åring grundade hon organisationen Gems (Girls educational and mentoring services) som ger stöd till utsatta flickor.

Två andra personer var nominerade till priset. Den ena är Gabriel Melia Montaya med motiveringen: ”För sin 30-åriga kamp för Colombias gatubarn, barnsoldater och barn i fängelse. Han har utsatts för upprepade mordförsök på grund av sitt arbete”.

Den andra nominerade är Valeriu Nicolae med motiveringen ”För sitt outtröttliga arbete för extremt utsatta barn i Ferentarigettot i Rumänien. Valeriu växte själv upp i fattigdom och blev diskriminerad för att han är rom”:

Prisutdelningen kommer att ske i eftermiddag på Gripsholms slott. Vinnaren får 350 000 kronor i prissumma. Det är pengar som ska användas i arbetet för barn.

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Stäng