BILDEXTRA: 900 Kristianstadselever lär sig om säkerhet

Här lär sig 950 elever från Kristianstad om ökad säkerhet.

Henrik Nordell

Henrik Nordell

Kl.18:40, 14 september, 2017

BILDEXTRA: 900 Kristianstadselever lär sig om säkerhet
Är får eleverna lära sig konsekvenserna av att köra moped utan hjälm.

För åttonde året i rad har Kristianstads kommun arrangerat ”säkerhetsdagar” tillsammans med Brottförebyggandet Rådet. Totalt 950 sjundeklassare från alla skolor har medverkat i utbildningen. De har fått lära sig om allt från trafiksäkerhet till vad konsekvensen blir ifall de kränker någon på nätet.

– Det är ett sätt att samla alla aktörer för att lära eleverna innan de blir straffmyndiga. Här får de också möta människan bakom uniformen. Inte alla har träffat en polis tidigare, säger Anna Nordin, BRÅ-samordnare.

Utbildningen hölls under onsdagen och torsdagen i räddningstjänstens lokaler. På en av stationerna tog polisen upp frågan om kriminella handlingar. De berättade korta historier och eleverna skulle identifiera ifall det skedde någonting brottsligt i berättelsen. Det visade sig inte vara helt enkelt.

Länsförsäkringar var också på plats för att prata om säkerhet. De konstaterade att 20 personer dör varje år på grund av skallskador. När eleverna snart fyller 15 år har de därför en viktig uppmaning.

– Det är viktigt att man använder hjälm, annars riskerar man allvarliga skador. Vi lär ut om trafiksäkerhet och om skador i trafiken, säger Cecilia Storm på Länsförsäkringar.

TV: Se hur eleverna utrymmer ett rökfyllt diskotek

Räddningstjänsten höll också i en föreläsning på temat säkerhet. Med bakgrund av de olyckor som skett på tågspåren under de senaste åren, ville de informera ungdomarna om faran att vistas på järnvägen. Det gjordes bland annat med hjälp av en film.  En kille berättade där hur han hade genat över ett tågspår, blivit överkörd och blivit av med båda sina ben och ena armen.

– Det har varit flera olyckor kopplade till järnvägen. Här i Kristianstad är det aktuellt eftersom att vi har en bangård. Eleverna får lära sig att det är olagligt att vistas där och om faran med det. Tågen är tysta när de kommer och de kör snabbt, säger Irene Sjöklint, säkerhets- och krisberedskapssamordnare på räddningstjänsten..

 

Säkerhetsövning för sjundeklassarna i Kristianstad tillsammans med räddningstjänsten, polisen, länsförsäkringar och fältgruppen. Järnväg

Räddningstjänsten lärde ut om säkerhet på järnväg.

 

Den sista och fjärde stationen hade Fältgruppen hand om. Genom ett rollspel tog de upp den viktiga frågan om kränkningar. Ett av exemplen de tog upp var det uppmärksammade målet år 2013, då två tonårsflickor dömdes efter att ha gjort kränkande publiceringar via en app.

– I rollspelet låtsas vi ta bilder på någon i ett omklädningsrum och sprider det via Instagram. Vi tar upp vad man ska göra ifall man blir utsatt och att det faktiskt är brottsligt att kränka någon, säger Lavdim Rushiti i fältgruppen.

Årets säkerhetsdagar har nu avslutats, men för de elever och lärare som varit med har det lett till en tankeställare. De är positiva till att kommunen och BRÅ arrangerar den här typ av projekt.

– Vi har fått lära oss om bland annat trafiksäkerhet och om säkerhet vid järnvägen. För mig som SO-lärare är det något jag kan använda mig av i mina ämnen. Jag tror att många tar med sig något, särskilt efter att ha fått höra om verkliga händelser, säger läraren Jonathan Kronlid på Antonskolan Österäng.

Se fler bilder från säkerhetsdagen här nedanför:

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

Sparbanken Skåne ger skolor i Kristianstad stora bidrag

Flera skolor i Kristianstad får bidrag från stiftelsen bakom Sparbanken Skåne. Hit går pengarna som de får.

Henrik Nordell

Henrik Nordell

Kl.13:00, 18 oktober, 2017

Sparbanken Skåne ger skolor i Kristianstad stora bidrag
Sex skolor i Kristianstad får bidrag till projekt.

Sparbanken Skåne kommer att ge en miljon kronor i bidrag till lokala skolor genom ägarstiftelserna Färs & Frosta samt Sparbanksstiftelsen 1826. De gör det under namnet Positiva projekt. Syftet är att hjälpa till att ge stöd till aktiviteter som kan skapa en ökad gemenskap mellan eleverna och som gör att de lär sig bättre.

– Satsningar på barn och ungdomar är något vi prioriterar i vår stiftelseverksamhet. Det känns fantastiskt att kunna bidra till att så många projekt kan genomföras i skolorna. Här kan vi tillsammans med banken göra en verklig skillnad, säger Nomie Gustafsson, VD för Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta.

I Kristianstad är det sex skolor som får ett bidrag under denna omgång. Bland annat kommer Slättängskolan på Vilan att få 20 000 kronor för att kunna genomföra en hälsodag för eleverna från förskola upp till sjätte klass.

24kristianstad.se har sökt ett flertal av skolorna för en kommentar.


Här är listan på samtliga projekt i Kristianstad som får ett bidrag:

1. Slättängskolan, klass 06: Hälsodagar.
2. Väskolan, klass 6a: Pulsprojektet.
3. Kristianstads Montessoriskola, klass 7-9: Traillöpning med Härlövs IF och golfclinic med Skepparslövs GK.
4. Centralskolan, F-6: ”Lugn och ro i sinnet”.
5. Degeberga skola F-3: Sagotema.
6. Rickarums skola, F-6: Hela skolan tillsammans – en dag i Astrid Lindgrens värld.

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

ABK inför nya köregler – vid nyproduktion

Nya köregler tog plats när uthyrningen av ”Finlandshusen” påbörjades.

Robert Rosén

Robert Rosén

Kl.10:59, 18 oktober, 2017

2 bilder
  • Våren 2018 är det inflyttning. Foto: Robert Rosén.
    Våren 2018 är det inflyttning. Foto: Robert Rosén.
  • Husen är placerade intill Tivoliparken. Foto: ABK/Pressbild.
    Husen är placerade intill Tivoliparken. Foto: ABK/Pressbild.

I juni 2018 är det dags för inflyttning i AB Kristianstadsbyggens (ABK) nya hyresbostäder på Finlandsgatan 5 och 7. Uthyrningen av bostäderna har nu påbörjats och till det har ABK infört nya regler, som gäller vid uthyrning av nyproduktion.

– Ja, till de nya bostäderna på Finlandsgatan 5 och 7 kan den som är intresserad söka upp till tjugo olika bostäder, utöver de ordinarie ansökningarna, säger Jeanette Wilson, uthyrningschef på ABK, i ett pressmeddelande.

Även i fortsättningen menar bostadsbolaget att det kommer vara möjligt att söka fler än de ordinarie fem bostäderna vid nyproduktioner. Hur många bostäder en person kan söka vid var och ett av tillfällena kommer då att styras utefter hur många nya bostäder som byggs inom var projekt.

Husen på Finlandsgatan är Svanenmärkta, efter att ha byggs efter särskilda miljökrav, och har bostäder vars boyta är fördelad på 35-64 kvadratmeter. Totalt kommer det bli 74 nya bostäder i de nya hyreshusen.

FaktaSå stora är de nya lägenheterna på Finlandsgatan:
1 ROK på 35 kvadratmeter – 14 stycken
2 ROK på 51,5 kvadratmeter – 4 stycken
2 ROK på 54 kvadratmeter – 28 stycken
3 ROK på 60 kvadratmeter – 14 stycken
3 ROK på 64 kvadratmeter – 14 stycken

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

Så många sökte till Högskolan Kristianstad

I måndags var sista dagen att söka till vårterminen på Högskolan Kristianstad. Så här många sökte kurserna och programmen.

Henrik Nordell

Henrik Nordell

Kl.09:56, 18 oktober, 2017

Så många sökte till Högskolan Kristianstad
Högskolan Kristianstad.

Klockan 24.00 på måndagen den 16 oktober var sista tiden att söka till Högskolan Kristianstad, för de som vill börja plugga under vårterminen. Skolan som erbjuder utbildar alla från lärare till sjuksköterskor lockar både ungdomar och vuxna från hela landet.

Just denna höst har dock söktrycket minskat jämfört med förra året, även om det är marginellt. Det var 172 personer färre som sökte kurserna och programmen, motsvarande en nedgång på cirka en procent. Trenden med ett minskat söktryck märks över hela landet.

– Söktrycket hamnar även i år (nationellt sett) på drygt 219 000. Att söktrycket minskat sedan vårrekordet för två år sedan beror främst på den fortsatta högkonjunkturen. I goda tider väljer många att jobba istället för att gå vidare till studier på högskolenivå, säger Susanne Wadsborn Taube, avdelningschef på Universitets- och Högskolerådet.

Sett på längre sikt har antalet sökande däremot ökat mycket kraftigt till Högskolan Kristianstad. För tio år sedan var det endast cirka 5 000 personer som sökte dit under hösten. En höjdpunkt märktes år 2015 då högskolan hade 21 648 ansökningar, en övervägande majoritet till enskilda kurser.

En jämförelse kan också göras med Lunds universitet som i år hade cirka 33 000 sökande och Malmö Högskola som hade cirka 12 000 sökande denna höst.

Den 8 december kommer samtliga som sökt till kurserna och programmen att få sitt antagningsbesked.

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

Nu blir det dyrare med vatten och avlopp

Nu höjer kommunen avgiften för kommunalt vatten och avlopp.

Henrik Nordell

Henrik Nordell

Kl.09:09, 18 oktober, 2017

Nu blir det dyrare med vatten och avlopp
VA-taxan höjs i Kristianstad.

Politikernas beslut om att höja avgiften för kommunal vatten och avlopp med fyra procent, har nu vunnit laga kraft. Det innebär att taxan för brukningsavgiften kommer att ändras från och med den 1 januari nästa år. För en villa motsvarar höjningen cirka 16 kronor per månad.

Bakgrunden till den höjda avgiften är de stora investeringar som kommunen måste göra under de kommande åren. Stora delar av ledningsnätet är byggda på 1960- och 1970-talet och behövs bytas ut.

Det ska också göra stora nybyggnationer och renoveringar av vatten- och reningsverk. Bara under nästa år vill majoritetspartierna göra VA-investeringar på närmare 175 miljoner kronor.

– VA-ekonomin för kommunen ska gå jämt upp över en treårsperiod. Även om årets resultat ser bra ut så kommer kostnaderna att öka i framtiden eftersom vi satsar på att bygga mycket nytt.

– Att leverera ett säkert dricksvatten är vårt viktigaste uppdrag. Det kräver att vi bygger nytt och bygger om på våra verk och uppgraderar det 190 mil långa ledningsnätet, säger Inger Hansson i en artikel på kommunens hemsida.

Själva anläggningsavgiften kommer inte att beröras. Statistik från Svenskt Vatten visar också att Kristianstad, trots höjningen, har en låg VA-taxa jämfört med andra kommuner i Skåne. I Östra Göinge exempelvis får de betala cirka en tusenlapp mer i fast avgift.

 

 

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

Så dyr är hemtjänsten i Kristianstad

I vissa delar av landet kostar hemtjänsten 150 000 kronor per invånare över 80 år.

Michael Olsson

Michael Olsson

Kl.07:59, 18 oktober, 2017

Så dyr är hemtjänsten i Kristianstad
Foto: Pixabay

Nyhetsbyrån Siren har sammanställt siffror från Kolada som visar hur mycket det kostar per invånare över 80 år att få hemtjänst. I Härjedalen var priset så högt som 150 000 kronor.

– Det kan handla om att man beviljar olika mycket hemtjänst och olika mycket insatser, säger Maria Price, tillförordnad kanslichef på Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA), till Nyhetsbyrån Siren.

I Skåne är skillnaden mellan den Trelleborg som är billigast i länet och Klippan som är dyrast, nästan 50 000 kronor. En faktor som enligt Maria Price också ger skillnader i kostnaden är utförandet.

– Hur effektiv bemanningsplanering och ruttplanering man har påverkar. Lägger man mycket tid på transporter till brukaren, så kommer det att kosta mer. Det handlar om att hemtjänstmedarbetarna ska vara så stor andel av sin arbetstid som möjligt hos hemtjänsttagaren. Där vet vi att det finns väldigt stora variationer mellan kommunerna, säger hon.

Sverige var snittkostnaden 77 600 kronor per invånare 80 år för 2016. I Kristianstads kommun var kostnaden 87 967 kronor, vilket är en av de dyraste kommunerna i Skåne.

hemtjanst-skane

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Stäng