Drogförhandling gick fel – ertappades av polis

Skulle få 80 000 kronor för narkotikan.

Michael Olsson

Michael Olsson

Kl.15:50, 13 september, 2017

Drogförhandling gick fel – ertappades av polis
Foto: Arkiv

Två män, 25 respektive 22 år gamla, dömdes under onsdagen för narkotikabrott vid Kristianstads tingsrätt.

Händelsen inträffade den 7 maj 2015 när de två männen ertappades med narkotika i sin bil i området Charlottesborg i Kristianstad.

Den nu 25-årige mannen har uppgett i förhör att han fick ett uppdrag att köra 500 gram cannabis och 971 gram cannabisharts från Mobilia i Malmö till Kristianstad. Där skulle en överlåtelse ske som den dömde skulle ta emot 80 000 kronor, varav han skulle få 5 000 kronor.

Under resan tog han med sig den nu 22-årige mannen som resesällskap, som också visste om vad som pågick. När duon kom till Charlottesborg uppmärksammades fordonet av en polis. När flera personer på cykel färdades mot bilen ingrep polisen och personerna försvann. Polisen pratade då med de två personerna i bilen och uppmärksammade narkotikan.

Nu döms 25-åringen till villkorlig dom med 160 timmars samhällstjänst, medans 22-åringen inte får något straff. Hade 25-åringen fått fängelsestraff hade det lett till sex månader bakom galler.

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

Heléne Fritzon får bakläxa av Skatteverket

Migrationsministern Heléne Fritzon (S), tidigare kommunalråd i Kristianstad, får bakläxa av Skatteverket.

Henrik Nordell

Henrik Nordell

Kl.12:12, 24 november, 2017

Heléne Fritzon får bakläxa av Skatteverket
Heléne Fritzon, migrationsminister och vice justitieminister, Justitiedepartementet. Foto: Regeringen

Kristianstads tidigare kommunalråd och Sveriges nuvarande migrationsminister Heléne Fritzon (S) får bakläxa av Skatteverket. Anledningen är att hon inte har tagit upp de ersättningar för resekostnader och traktamente som hon fått från EU:s regionkommitté. Pengarna från EU är något som det ska betalas skatt för i Sverige enligt Skatteverket.

Det är totalt 142 704 kronor som Heléne Fritzon inte har skattat för. Hennes förklaring till Skatteverket är att det enligt EU:s lagstiftning inte är tillåtet att betala skatt för ersättningar för exempelvis resor och traktamenten.

Migrationsministern hänvisar till en paragraf där det står att ”deras rådgivare och tekniska experter ska i sin tjänsteutövning och under resa till och från mötesplatsen åtnjuta sedvanliga privilegier, immunitet och lättnader”.

Skatteverket håller däremot inte med. De anser att hon har feltolkat reglerna och väljer att upptaxera inkomsten till 1 338 200 kronor. Det är vad den beskattningsbara summan landar på, efter att de har gjort avdrag med 102 000 kronor för resorna.

Heléne Fritzon har möjlighet att överklaga beslutet.

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

JUST NU: Invånarna kan äntligen använda sitt vatten igen

Invånarna i Maglehem kan andas ut. Nu slipper de att koka sitt vatten.

Henrik Nordell

Henrik Nordell

Kl.11:43, 24 november, 2017

JUST NU: Invånarna kan äntligen använda sitt vatten igen
Nu kan Magelhemsborna äntligen ta vatten från kranen igen.

Den 17 september upptäcktes bakterier i dricksvattnet i Maglehem, söder om Kristianstad. Det gjorde att kommunen gick ut med en rekommendation att koka allt vatten som skulle användas till att dricka eller laga mat med. Får invånarna har det inneburit att många av dem fått hämta vatten i egna kärl i de tankar som ställts ut in byn.

Nu, 68 dagar senare, kommer ett glatt besked för Maglehemsborna. Kristianstads kommun släpper på sin kokningsrekommendation och det är året säkert att dricka vattnet direkt från kranen.

LÄS MER: Invånarna uppmanas att fortsätta koka vattnet

– Det känns otroligt bra att vi nu kan se resultat av våra åtgärder och att Maglehemsborna äntligen kan få slippa den här situationen. Det har varit en alltför långdragen kamp mot bakterierna, säger Bengt Olsson, förvalt-ningschef på C4 Teknik, Kristianstads kommun i ett pressmeddelande.

LÄS MER: Efter sju veckor – invånarna tvingas fortsätta koka vattnet.

Bakterierna som hittades i Maglehems dricksvatten var fekala. Det vill säga att de härstammade från människor eller djur. Kommunens huvudteori är att bakterierna tog sig in från naturen via regn kring ortens dricksvattenreservoar.

Efter felsökningen påbörjades ett omfattande jobb med att täta reservoaren och undersöka övriga ledningsnätet. Det togs hundratals prover, där de sista visade att vattnet var tjänligt med anmärkning. Bakterierna var borta efter bara två veckor, men då hade det uppstått nya problem.

– Vi har inte kunnat omsätta vattnet och underhålla systemet på det sätt som krävs när reservoaren har varit bortkopplad. Trots att vi uppgraderade styrtekniken på vattenverket, så fick vi problem med annan bakterietillväxt i ledningarna, säger Inger Hansson, VA-chef i Kristianstads kommun och fortsätter:

På kommunen arbetar man nu med hur Maglehems huvudledningar kan uppgraderas för bättre dricksvattensäkerhet och för att tryckproblemen ska försvinna. Ombyggnationen planeras att starta under 2019.

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

JUST NU: Omfattande strömavbrott

Många har varit utan ström på fredagen.

Robert Rosén

Robert Rosén

Kl.10:41, 24 november, 2017

JUST NU: Omfattande strömavbrott
Cirka 1 000 kunder i Åhus drabbades av strömavbrott på fredagen. Foto: Arkiv.

På fredagsmorgonen drabbades cirka 1 000 stycken abonnenter i Åhus av strömavbrott, meddelar C4 Energi på sin hemsida. Felsökning har pågått under morgonen och förmiddagen.

Vid klockan 10:00 hade ungefär hälften av dem drabbade fått tillbaka strömmen men det är fortfarande tre stationer – en i Äspet och två i centrala Åhus – som är strömlösa.

Arbetet med att återfå strömmen för samtliga kunder pågår fortfarande.

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

Kristianstadsborna skuldsätter sig allt hårdare

Svenska hushåll lånar allt mer i förhållande till sina inkomster. Det visar en ny rapport.

Fanny Olsson

Fanny Olsson

Kl.10:03, 24 november, 2017

Kristianstadsborna skuldsätter sig allt hårdare
Foto: Arkiv

Den genomsnittliga skuldkvoten för hushåll har ökat från 246 till 539 procent. Hushållen lånar alltså mer i förhållande till sin inkomst, och det beror till stor del på att bostadspriserna har ökat snabbare än hushållens inkomster, visar en ny rapport från Riksbanken.

– Vi ser att ökningen gäller för alla inkomst- och åldersgrupper, säger Peter van Santen, ekonom på avdelningen för finansiell stabilitet på Riksbanken och en av rapportförfattarna, till Nyhetsbyrån Siren.

Enligt rapporten är det stora skillnader på kommunnivå. Danderyd hade den högsta medelskuldkvoten på 539 procent vilket kan jämföras med landet lägsta på 156 procent i Olofström.

– Skuldsättningen är ojämnt fördelad geografiskt. Storstadsregionerna sticker ut och har betydligt högre skuldkvoter än andra delar av landet, säger Peter van Santen.

Av rapporten framgår att den genomsnittliga hushållsskulden för Kristianstad hushåll steg med procent totalt från 263 (2010-2016).

Statistiken baseras på kreditinformation om samtliga låntagare som Riksbanken samlat in från de åtta största bankerna i Sverige.

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

Förslag: Ensamkommande över 18 år ska få bo kvar i Kristianstad

Ensamkommande som får sin ålder uppskriven till över 18 år kan tvingas lämna Kristianstad. Det vill Vänsterpartiet stoppa.

Henrik Nordell

Henrik Nordell

Kl.08:56, 24 november, 2017

Förslag: Ensamkommande över 18 år ska få bo kvar i Kristianstad
Ensamkommande som fått åldern uppskriven kan tvingas flytta.

Åldersbestämningen av ensamkommande flyktingbarn som söker asyl i Sverige har länge varit ett omdiskuterat ämne. Det kan dröja lång tid innan de får sin ålder bedömd och ifall de antas vara över 18 år får det stora konsekvenser för varje individ. Då tar nämligen staten över ansvaret och kan placera dem på något av Migrationsverkets anläggningsboenden, varsomhelst i landet.

I Kristianstad kan de ensamkommande vara bosatta antingen i ett familjehem, på HVB-hem eller på ett integrationsboende. Här lär de sig språket, de träffar nya vänner och går i skola. Flera av dem är aktiva i idrottsföreningar. För att inte de ska tvingas flytta från kommunen har nu Vänsterpartiet i Kristianstad nu skrivit en motion till kommunfullmäktige.

De vill att Kristianstads kommun ändrar sin praxis, så att de kan söka statliga medel som innebär att ungdomarna får bo kvar under gymnasietiden eller fram tills de avisas. Det vill säga att de exempelvis får stanna i sitt familjehem och ha kvar sina vänner i Kristianstad.

Enligt motionen har Kristianstad valt att än så länge inte söka den typen av bidrag. Det extra tillskottet till kommunerna presenterades så sent som i somras av den nuvarande regeringen. Cirka 50 000 kronor per person beräknas kommunerna kunna få ifall den asylsökande får bo kvar. Om Kristianstad skulle göra en ansökan, kan pengarna betalas ut i december. Det kan dock kräva ett beslut i kommunstyrelsen.

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Stäng