Nu ansöker de om att Skånes gårdar ska få sälja alkohol | Nyheter i Kristianstad- 24 timmar om dygnet – Helt gratis

Nu ansöker de om att Skånes gårdar ska få sälja alkohol

Region Skåne kommer att ansöka hos regeringen om att låta Skånes gårdar få sälja öl och vin. Det beslutet togs efter ett förslag från Kristianstadspolitikern Gilbert Tribo (L).

Henrik Nordell

Kl.10:30, 24 juni, 2017

Nu ansöker de om att Skånes gårdar ska få sälja alkohol
Här i Rätteslöv odlar de vin. Allianspartierna vill att de ska få sälja flaskorna på sin egen gård. Foto: Bildbyrån

Regionpolitikern från Vä, Gilbert Tribo (L) har tidigare i år lämnat in en motion till regionstyrelsen om att tillåta försäljning av vin och öl på Skånes gårdar. Idén är att införa ett tre-årigt pilotprojekt där exempelvis mikrobryggerier och vinodlare ska kunna sälja sina egna produkter, utan att behöva ta omvägen via Systembolaget.

Enligt Liberalerna skulle det leda till ett lyft för företagande på landsbygden och för turismen. På tisdagen tog politikerna upp frågan på sitt bord. Där blev beslutet att Region Skåne ska ansöka hos regeringen om att bli testregion för gårdsförsäljning av vin och öl. Det är ett beslut som även Moderaterna hyllar.

– Tänk om man så här i midsommartider kunde gynna sin gårdshandlare genom att köpa både ölen och dillen till sillen, säger Maria Malmer Stenergard, skattepolitisk talesperson och riksdagsledamot hos Moderaterna.

Förslaget har dock mött en del motstånd på vägen. Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna röstade emot att skicka en ansökan till regeringen. De hänvisar till att alkohol påverkar folkhälsan och att det kan bli svårt att få igenom en lokal försäljning utan att strida mot EU:s konkurrensregler.

I Norge är det sedan förra sommaren tillåtet för gårdar att sälja egenproducerad vin som har över 4,7 volymprocent och som högst 22 volymprocent. Begränsningen ligger på 15 000 liter per år. Enligt Maria Malmer Stenergard är detta en möjlighet att skapa fler jobb på landsbygden.

– Att göra Skåne till testregion för gårdsförsäljning vore ett naturligt första steg mot gårdsförsäljning i hela landet. Regeringen har hittills stretat emot och hänvisat till folkhälsan. Men det finns utredningar som avfärdar de argumenten. Nu har Skåne visat vägen framåt, säger Maria Malmer Stenergard.

FaktaFAKTA: Här är hela skrivelsen som skickas till socialförsäkringsministern:

Den 20 juni fattade Region Skåne beslut om att hos regeringen ansöka om tillstånd att under en treårig försöksperiod tillåta Skåne län att erbjuda gårdsförsäljning av vin och öl.

Det skånska klimatet är med svenska mått mätt gott för vinproduktion och det finns redan ett trettiotal producerande vingårdar i regionen. På senare tid har en rad framgångsrika microbryggare poppat upp runt om i Skåne. Många ligger på landsbygden.  De har potential att bidra till många fler jobb och till en mer levande landsbygd. Redan i dag skapas vart femte jobb i besöksnäringen, som bara växer.

Mat- och dryckeskulturen har satt lilla Skåne på världskartan. Förra året skrev New York Times att Skåne var ett av topp tio ställen att besöka under 2016 – i hela världen. De motiverade det med de många skånska restauranger som håller absolut världsklass och som ligger på landsbygden i Skåne. Det bubblar av kreativa entreprenörer som lagar sagolik mat, odlar tobak, skapar vin och brygger öl.

Det är ingen hemlighet att skånsk matkultur är viktig. Och mat och dryck hänger ihop. Många av de som producerar öl och vin säljer även andra produkter från sina gårdar. Det vore naturligt om de själva fick sälja det de skapar, i en helhet. Det kan de inte i dag. I dag får de hänvisa till närmaste Systembolag. Det är klart att det påverkar deras möjligheter att skapa lönsamhet och att utvecklas.

Sverige är i dag det enda land i EU som inte tillåter gårdsförsäljning. Vårt östra grannland, Finland, tillåter gårdsförsäljning av regionalt producerade viner, trots att de har ett statligt alkoholmonopol. Försäljningen sker med vissa regionala restriktioner. Detta visar att gårdsförsäljning är fullt förenligt med alkoholmonopolet, vilket också har bekräftats av EU-kommissionen i ett svar på en fråga från europaparlamentariker Christofer Fjellner.

Det är också värt att framhåll att i den utredning, SOU 2010:98, som regeringen tidigare har lagt till handlingarna, har utredarna gjort bedömningen att ”om man inför utredningens modell för gårdsförsäljning kommer det inte att leda till några negativa konsekvenser för folkhälsan av betydelse”.

Jag vill med anledning av Region Skånes beslut fråga vikarierande folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern Annika Strandhäll följande:

Vilka initiativ avser ministern att ta för att Regions Skånes ansökan om en treårig försöksperiod av gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker skall beviljas av regeringen?

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

Årets barnrättshjälte avslöjades i Kristianstad

Barnen från Kristianstad har fått rösta fram årets hjälte tillsammans med miljoner andra. I dag avslöjades vinnaren.

Henrik Nordell

Kl.15:59, 19 april, 2018

Årets barnrättshjälte avslöjades i Kristianstad
Rachel Lloyd (till höger) fick ta emot årets barnrättspris. Foto: WCPF/Joseph Rodriguez

Miljontals barn har röstat fram årets barnsrättshjälte som tilldelas World Childen´s Price, även kallat barnen nobelpris. På onsdagen presenterades vinnaren på Antonskolan Blekedamm i Kristianstad.

På den skolan har barnen jobbat med att lära sig mer om sina rättigheter, om barnrättshjältarnas arbete och om demokrati. De har bland annat genomfört egna val med valbås och valförrättere. Eleverna har också varit med om att rösta fram årets pristagare.

Detta år går utmärkelsen till Rachel Lloyd. Hon tilldelas priset för sin 20-åriga kamp mot exploatering av flickor i människohandeln i USA. Hennes egen uppväxt kantades av våld och exploatering. Efter det har hon kämpat för barns rättigheter. Som 23-åring grundade hon organisationen Gems (Girls educational and mentoring services) som ger stöd till utsatta flickor.

Två andra personer var nominerade till priset. Den ena är Gabriel Melia Montaya med motiveringen: ”För sin 30-åriga kamp för Colombias gatubarn, barnsoldater och barn i fängelse. Han har utsatts för upprepade mordförsök på grund av sitt arbete”.

Den andra nominerade är Valeriu Nicolae med motiveringen ”För sitt outtröttliga arbete för extremt utsatta barn i Ferentarigettot i Rumänien. Valeriu växte själv upp i fattigdom och blev diskriminerad för att han är rom”:

Prisutdelningen kommer att ske i eftermiddag på Gripsholms slott. Vinnaren får 350 000 kronor i prissumma. Det är pengar som ska användas i arbetet för barn.

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

Förslaget: Bygg om gatan – ska gynna uteserveringar

Kommunalrådet föreslår en ombyggnation av Östra Storgatan.

Robert Rosén

Kl.14:48, 19 april, 2018

Förslaget: Bygg om gatan – ska gynna uteserveringar
I ett yttrande ställer sig miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen sig bakom motionen. FOTO: Robert Rosén/Arkiv & Kristianstads kommun.

I en motion från 2013 föreslog kommunalrådet Anders Tell (S) att kommunfullmäktige ska bygga om Östra Storgatan. Genom att bygga om den del av vägen som går mellan Stora Torg och Norretullskolan menar kommunalrådet att man kommer kunna erbjuda bättre förutsättningar till uteserveringar för restaurangerna.

”Enkelriktningen som permanenterades för några år sedan, och som fungerar bra, gör det möjligt att minska bredden på gatan. Gör vi det kan vi istället bredda trottoaren på östra sidan och skapa både bättre utrymmen för restaurangerna längs gatan genom att erbjuda uteservering och få ett trevligare promenadstråk i den här delen av centrum”, skriver Anders Tell i motionen.

LÄS MER: Han vill att Skånes gårdar ska få sälja öl och vin

Vad gäller parkeringarna på Östra Storgatan framkommer det i motionen att dessa kan minskas, tas bort helt eller ersättas av ett antal snedställda parkeringsplatser.

Motionen har nu varit uppe hos miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

”Denna motion ställer sig miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen sig helt positiv till och förvaltningen ser inte heller några hinder för förslagets genomförande”, skriver de i ett tjänsteutlåtande.

Ärendet kommer att tas upp i byggnadsnämnden den 24 april.

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

Efter grannarnas protest – domstol stoppar plan för husbyggen

Ett stort antal boende har överklagat detaljplanen för ett nytt bostadsområde. Nu ger domstolen dem delvis rätt.

Henrik Nordell

Kl.10:56, 19 april, 2018

Efter grannarnas protest – domstol stoppar plan för husbyggen
Nya bostäder planeras i ett område i Maglehem. Men enligt Mark- och miljöstolen är detaljplanen ännu inte laglig. Foto: Bildbyrån

Politikerna i kommunfullmäktige har tidigare tagit beslutet att godkänna planen för ett planerat bostadsområde i Maglehem söder om Kristianstad. Det gäller fastigheten Maglehem 10:2 som ligger intill Lillehemsvägen.

Den privatägda marken var tänkt att delas upp i sex tomter, men nu sätter domstolen stopp. I alla fall tillfälligt. Anledningen är att ett stort antal grannar har valt att överklaga till Förvaltningsrätten.

LÄS MER: Grannar överklagar planerat bygge – sikten förstörs

Ett av de argument de tar upp är att miljökonsekvensbeskrivningen inte är tillräcklig. Det vill säga hur djurliv och miljö påverkas av en byggnation. På området ska det finnas rödlistade insekter, hedblomster och sandödlor. De två sistnämnda är fridlysta. En förändrad landskapsbild samt ett ökat tryck på reningsverket är andra punkter som tas upp.

Förvaltningsrätten konstaterar att själva processen och beslutet om detaljplanen har skötts enligt reglerna. Däremot tycker de inte att miljökonsekvensbeskrivningen från år 2013 är aktuell. Området uppges ha ändrats sedan dess.

Av den anledningen beslutar de för att beslutet om detaljplanen ska upphävas. Nu måste miljön undersökas på nytt innan kommunen kan besluta om planen igen. Det innebär att det i dagsläget inte går att söka bygglov på de planerade tomterna i Maglehem.

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

Kvinna dömd efter att ha orsakat trafikolycka

Föraren kolliderade med en lastbil och döms nu i tingsrätten.

Robert Rosén

Kl.08:31, 19 april, 2018

Kvinna dömd efter att ha orsakat trafikolycka
Olyckan inträffade i maj 2017. FOTO: Bildbyrån.

I maj 2017 kolliderade en personbil med en lastbil på länsväg 119 utanför Hässleholm. Bakom ratten på personbilen satt en kvinna i 55-årsåldern, bosatt i en mindre ort i Kristianstads kommun.

Av utredningen framgår det att kvinnan medvetet körde över i mötande trafiks körfält, och kolliderade med lastbilen. Då kvinnan genom sitt agerande utsatte andra trafikanter för fara har Hässleholms tingsrätt dömt henne för grov vårdslöshet i trafik.

LÄS MER: Efter olyckan i det illegala arrangemanget – nu döms mannen

Brottets straffvärde motsvarar en månads fängelse. Då kvinnan är ostraffad och drabbades av en allvarlig kroppsskada efter olyckan menar tingsrätten dock att en annan påföljd än fängelse kan väljas.

Påföljden har därför istället bestämts till skyddstillsyn.

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

Inbrott i lägenhet – tog sig in genom balkongdörren

En lägenhet blev utsatt under onsdagskvällen.

Mattis Andersson

Kl.22:24, 18 april, 2018

Inbrott i lägenhet – tog sig in genom balkongdörren
Foto: Jonas Ljungdahl / Bildbyrån

Polisen fick strax innan klockan 20 på onsdagskvällen rycka ut till  där en lägenhet hade utsatts för inbrott.

– Det är någon som har tagit sig in via en balkongdörr. Det är osäkert vad som tillgripits, säger Calle Persson, presstalesperson vid polisregion syd.

Polisen gjorde ett  försök att säkra spår.

– Vi har varit på platsen och pratat med lägenhetsinnehavaren och även sett om vi kan säkra några spår, säger Calle Persson.

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Stäng