Professorer från Kristianstad prisade

Flera lärare och professorer från Högskolan Kristianstad finns med bland medförfattarna till en prisad bok. ”Vi är oerhört glada och stolta”, säger Anna-Karin Edberg, som är en av bokens redaktörer.

Robert Rosén

Robert Rosén

Kl.08:05, 19 juni, 2017

Professorer från Kristianstad prisade
Anna-Karin Edberg och Kerstin Blomqvist är två av bokens redaktörer. Foto: Therese Martinsson/Högskolan Kristianstad.

Kurslitteraturprisets hederspris 2017, som årligen delas ut av Studentlitteratur, har tilldelats boken Omvårdnad & äldre. Hela 27 kapitelförfattare finns med i boken – där Anna-Karin Edberg, professor i omvårdnad vid Högskolan Kristianstad, och Kerstin Blomqvist, biträdande professor i omvårdnad vid Högskolan Kristianstad, är två utav fyra redaktörer till boken.

– Vi är oerhört glada och stolta över att få ett sådant erkännande, säger Anna-Karin Edberg i ett pressmeddelande.

Förutom Anna-Karin Edberg och Kerstin Blomqvist har även Pia Andersson, Ingela Beck, Pia Petersson och Albert Westergren – samtliga från Högskolan Kristianstad – bidragit med innehåll till boken.

Boken vänder sig till sjuksköterskestudenter på såväl grundnivå som avancerad nivå.

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

Missing People börjar söka efter 82-åriga Berit

Under torsdagen rapporterade 82-åriga Berit försvunnen av polis. Nu ger sig Missing People in i sökandet.

Redaktionen 24Sverige.se

Redaktionen 24Sverige.se

Kl.11:21, 18 augusti, 2017

Missing People börjar söka efter 82-åriga Berit
Foto: Pressbild

Det var i torsdags som polisen gick ut med en anmälan om en äldre kvinna försvunnit i Skåne Under fredagen har även Missing People gått ut med en uppmaning att skicka tips.

Kvinnan som försvunnit heter Berit och är 82 år gammal och sågs senast i Lund, men hon kan befinna sig i hela Skåne, enligt Missing People.

 

Hon har ljusgrått hår i pagefrisyr och är 158 centimeter lång. ”Hon var vid försvinnandet troligen klädd i byxor av modell mysbyxa. Ljusbeige fleecetröja, sitter något stort samt möjligtvis en topp/blus/skjorta med blommor på. Skor i form av svarta foppatofflor. Bär glasögon”, skriver Missing People.

Om man har iakttagelse eller tips uppmanas man ringa polisen på 114 14.

 

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

Polisen satsar på fler hastighetskontroller: ”Räddar liv”

Som en i EU-samarbetet kommer polisen nu att genomföra fler hastighetskontroller på de svenska vägarna.

Michael Olsson

Michael Olsson

Kl.10:03, 18 augusti, 2017

Polisen satsar på fler hastighetskontroller: ”Räddar liv”
Foto: Arkiv

Under nästa vecka kommer den svenska polisen att öka sitt fokus på hastighetskontrollerna. Arbetet gör som en del i EU-samarbetet för att minska antalet döda i trafiken.

– Ska vi rädda liv måste medelhastigheten sänkas. Det är därför viktigt att kontrollerna riktar sig mot både de fåtal som kör mycket för fort och de många som kör lite för fort, säger Ursula Eriksson, trafikstrateg på polisen.

Det är ännu inte klart på vilka platser som kontrollerna ska genomföras på lokal nivå, men arbetet kommer att ske över hela landet. Arbetet är viktigt menar polisen eftersom många kör alldeles för fort.

Om medelhastigheten på de svenska vägarna minska med 1 km/h hade 15 liv räddats varje år, menar polisen. Men istället ser man en tendens där medelhastigheten istället ökar.

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

Grannar överklagar planerat bygge – sikten förstörs

En privatperson har lämnat in en överklagan på en byggnation då han och flera andras sikt kan försämras.

Redaktionen 24Sverige.se

Redaktionen 24Sverige.se

Kl.09:02, 18 augusti, 2017

Grannar överklagar planerat bygge – sikten förstörs
Foto: Pixabay

I juni antogs en ny detaljplan för en fastighet i Maglehem (Maglehem 10:2), söder om Kristianstad. Nu vill grannarna att den ska upphävas och överklagar därför planen Mark- och miljödomstolen. De boende i området vill att detaljplanen upphävs helt. Syftet med den var att möjliggöra för nya bostäder. Den klagande vill inte att kommunen ska ta mer jordbruksmark i anspråk.

Kontaktpersoner för de boende skriver att han och andra boende i fastigheten har ett oinskränkt siktstråk över havet och Linderödsåsen. Utsikten ger dem  stor avkoppling och ”stora psykosociala värden” tack vare utsikten. Men vid en byggnation förstörs delar av sikten och vyn ändras ”radikalt”. Därför vill grannarna nu att bygget ställs in.

Vid mötet i kommunfullmäktige, där detaljplanen antogs framkom det information om att grannarna hade bjudits in till ett möte på det aktuella platsen. Ingen kom dock dit. De boende skriver att de inte har fått någon inbjudan och att ”det är upprörande att höra representanter i Kristianstad Kommunfullmäktige använda sig av lögner och inte hålla sig till sanningen”.

Till överklagan har det också bifogats en stor rapport om sandödlan som uppges trivas i området samt om en lista med namnunderskrifter från berörda grannar. Nu ska kommunen yttra sig om överklagan innan Mark- och miljödomstolen tar ett beslut.

 

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

Ny utredning klar efter tvillingmammans död

I februari dog en 32-årig kvinna efter att ha fött tvillingar på Centralsjukhuset i Kristianstad. Händelsen har utretts internt och nu är även den mer omfattande händelseanalysen klar. Här är vad de kommer fram till.

Henrik Nordell

Henrik Nordell

Kl.21:38, 17 augusti, 2017

Ny utredning klar efter tvillingmammans död
Centralsjukhuset i Kristianstad. Foto: Mostphotos

Det var i slutet av februari som mamman från Bromölla skulle föda sina tvillingar på Centralsjukhuset i Kristianstad. Det var andra gången som hon genomförde en förlossning, men det slutade i en katastrof. Efter massiva blödningar gick kvinnans liv inte att rädda. Hon dog på sjukhuset och lämnade kvar en man och fyra friska barn.

Händelsen anmäldes till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), som begärde att allt skulle utredas. Tidigare har sjukhuset lämnat in en mindre utredning till myndigheten, där de förklarat att de har försökt att återuppliva mamman efter att hon har blött mer än vad de räknat med.

LÄS MER: Personalen ger en samstämmig bild efter händelsen

För bara ett par dagar sedan lämnades även en större utredning in till IVO, en så kallad händelseanalys. Den 15 sidor långa rapporten beskriver hur förlossningen har gått till och hur sjukvårdspersonalen arbetade för att försöka rädda mammans liv.

– Det är viktigt att sätta sig in i vad som skett och att utreda. Allt det som kommer fram ska resultera i åtgärdsförslag. De följs upp efter ett halvår för att se ifall de har gett någon effekt, säger chefsläkaren Sergio Padoan.

Fram till dess att de båda barnen var födda gick förlossningen helt som planerat. Däremot lossnade inte moderkakan lossnade naturligt. Det ledde till en större blödning. Mamman fördes till operationsavdelningen för att ta loss moderkakan och då upptäckte man att kvinnan förlorat betydligt mer blod än vad man tidigare trott. Cirka 2,8 liter blod fattades. Hon förlorade medvetet och blodtrycket sjönk kraftigt.

Läkarna genomförde en blodtransfusion, men det visade sig att mamman hade fått svåra hjärnskador på grund av att syrevolymen i blodet varit för låg. Då fördes hon över till intensivvårdsavdelningen. De inledde hjärt- och lungräddning och försökte få igång hjärtat med hjälp av en defibrillator.

LÄS MER: Succé för insamling efter tvillingmammans död

Trots insatserna gick hennes liv inte att rädda. I den nya rapporten har man försökt hitta orsakerna till vad som gick snett. De har bland annat sett på bemanningen. En barnmorska var sjuk, men de fick in en koordinator som ersättare. Det som däremot kan ha bidragit är att man mäter den förlorande mängden blod först efter förlossningen. Det kan innebära en risk att den underskattas.

Händelsen betraktas dock inte som en vårdskada i analysen. Så här skriver de i rapporten: ”Vi har inte heller funnit några ytterligare åtgärder, som hade kunnat genomföras och därmed förändrat utgången för patienten. Det fanns inte något i patientens anamnes (sjukdomshistoria) där man kunnat förutse den utveckling som skedde”.

Ett team har tagit fram flera åtgärdsförslag så att inget liknande ska kunna ske igen. De vill bland annat att man tar fram en mer strukturerad metod för att kunna uppskatta blödningar under förlossning. Det ska också finnas ett specifikt läkemedel tillgängligt samt rutiner för att göra blodtransfusioner i katastrofsituationer.

Händelsen kommer nu att fortsätta utredas av IVO. De väntas ta ett beslut under hösten där det framgår ifall CSK har gjort något fel eller inte.

Fotnot: Detta är en vårdskada. ”Lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso och sjukvården”

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

Kommunanställd har stängts av från sitt arbete

En anställd inom kommunen har stängts av med innehållen lön. Det beslutet togs tidigare i år.

Henrik Nordell

Henrik Nordell

Kl.20:39, 17 augusti, 2017

Kommunanställd har stängts av från sitt arbete
En anställd på barn- och utbildningsförvaltningen blev avstängd efter en förseelse i arbetet.

I mitten av maj tog HR-chefen på barn- och utbildningsförvaltningen beslutet att en av personalen skulle stängas av från sitt arbete med omedelbar verkan. Orsaken är ”svårare förseelse i arbetet”. Exakt vad det innebär framgår inte.

Däremot finns det dokument som visar att en anställd inom förvaltningen har varnats bara några dagar tidigare. Det gäller olovlig frånvaro från arbetet samt att någon hittats sovande på jobbet under två dagar i följd. Delar av dokumenten är sekretessbelagda och det går därför inte att se ifall det gäller samma person.

Den anställde blev avstängd i 30 dagar. Under den tiden har kommunen innehållit lönen och de har också förbjudit personen från att besöka sin arbetsplats.

Som stöd till det hänvisar de till de allmänna bestämmelser i lagen, där det står att en arbetstagare får stängas av ifall man har sannolika skäl till att misstänka en svårare förseelse eller brott.

Det är inte första gången en anställd stängs av på utbildningsförvaltningen. I början av 2015 blev en anställd avstängd efter att ha misskött sitt uppdrag, något som enligt ledningen skulle kunna ge allvarliga ekonomiska konsekvenser.

24kristianstad har sökt personalchefen för en kommentar.

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Stäng