Polisen varnar: ”Det kan ge konsekvenser”

Polisen har i dag, tisdag, publicerat ett pressmeddelande efter clownincidenterna i landet. "Att skrämma någon kan ge konsekvenser. Och den som skrämmer kan begå ett brott", skriver man.

Martin Persson

Martin Persson

Kl.12:30, 18 oktober, 2016

Polisen varnar: ”Det kan ge konsekvenser”

Den senaste veckan har clownfenomenet kommit till Sverige, och spridit skräck bland människor. Bland annat har 24Kristianstad.se skrivit om att ”mördarclownerna” har kommit till Skåne och om Medinas skräcknatt i Kristianstad.

I dag, tisdag, har polisen publicerat ett pressmeddelande gällande clownincidenterna:

Att skrämma någon kan ge konsekvenser. Och den som skrämmer kan begå ett brott.

Om du skrämmer en person kan du göra dig skyldig till ofredande. Om du dessutom hotar om våld kan du göra dig skyldig till olaga hot alternativt grovt olaga hot, till exempel om en gärningsperson hotar med ett vapen eller en vapenatrapp. En person som blir utsatt för ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp, till exempel olaga hot, har rätt att använda våld för att skydda sig, så kallat nödvärn, i vissa situationer.

Om du blir utsatt för ett brott så är det viktigt att du anmäler brottet. Antingen genom att uppsöka närmaste polisstation eller ringa 114 14. Är det akut ringer du 112.

Olaga hot
Om någon lyfter vapen mot någon annan eller annars hotar med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom, döms för olaga hot till böter eller fängelse i högst ett år.

Om brottet är grovt döms för grovt olaga hot till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas 1. om hotet påtagligt har förstärkts med hjälp av vapen, sprängämne eller vapenattrapp eller genom anspelning på ett våldskapital eller annars har varit av allvarligt slag, eller2. om gärningen annars har varit av särskilt hänsynslös eller farlig art. Lag (2016:508).

Ofredande
Den som handgripligen antastar eller medelst skottlossning, stenkastning, oljud eller annat hänsynslöst beteende eljest ofredar annan, döms för ofredande till böter eller fängelse i högst ett år. Lag (1993:207).

Nödvärn
1 § En gärning som någon begår i nödvärn utgör brott endast om den med hänsyn till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarlig.   Rätt till nödvärn föreligger mot 1. ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom,2. den som med våld eller hot om våld eller på annat sätt hindrar att egendom återtas på bar gärning, 3. den som olovligen trängt in i eller försöker tränga in i rum, hus, gård eller fartyg, eller4. den som vägrar att lämna en bostad efter tillsägelse. Lag (1994:458).

/Polisen”

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

Körde fyrhjuling utan tillstånd – företaget får böter

Ett företag inom Kristianstads kommun får utdömt ett straffläggande. Orsaken är att de haft en verksamhet med terrängkörning utan någon tillstånd.

Henrik Nordell

Henrik Nordell

Kl.14:00, 25 juni, 2017

Körde fyrhjuling utan tillstånd – företaget får böter
Fyrhjuling. Foto: ARNE FORSELL/Bildbyrån

Ett företag inom Kristianstad har erbjudit folk att köra terrängdrivna fordon utan att ha haft någon tillstånd. Det är nämligen förbjudet enligt lag att köra fyrhjuling på barmark (utan snö) ifall man inte gör det inom skogs- eller jordbruket. Det är en lag som företaget bröt mot under flera månader år 2015.

Nu har ärendet tagits upp av åklagarmyndigheten. Enligt dem anses brottet inte vara ringa. De beslutar därför att döma ut en företagsbot på 5 000 kronor.

Det är oklart ifall företaget har fortsatt med verksamheten efter år 2015. Det finns inga inlägg på Facebook eller på deras hemsida efter det året.

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

Fler alkoholpåverkade förare dör i trafiken

Polisens alkoholkontroller längs med vägarna blir allt färre. Samtidigt stiger siffran på antalet alkoholpåverkade personer som omkommer i trafiken.

Josefine Göransson

Josefine Göransson

Kl.12:06, 25 juni, 2017

Fler alkoholpåverkade förare dör i trafiken
Foto: Pexels

Sedan 2010 har poliserna mer än halverat antalet alkoholkontroller i landet. Samtidigt visar statistiken att antalet alkoholpåverkade som omkommer i trafiken ökar, enligt en granskning som tidningen Motor har gjort.

Förra året var 24 procent av de personer som omkom i trafikolyckor alkoholpåverkade. År 2010 låg siffran på 14 procent.

– Det är ett klart samband, utvecklingen går åt fel håll både när det gäller kontroller och antalet döda i trafiken. Polisen måste synas mer ute på vägarna och i betydligt högre utsträckning kontrollera rattonykterhet. Att få bort påverkade förare från vägarna skulle få stor betydelse för trafiksäkerheten, säger Carl Zeidlitz, trafiksäkerhetsansvarig på Motormännen i ett pressmeddelande.

Av de mopedister, MC-förare och fyrhjulingsförare som omkommer i trafiken är många alkoholpåverkade. Till exempel var hela 46 procent av de mopedister som omkom under förra året berusade, och under de senaste åren har drygt 75 procent av de omkomna fyrhjulingsförarna varit alkoholpåverkade.

 

Ett av Trafikverkets mål är att 99,9 procent av förarna år 2020 ska vara nyktra. Ett mål som ser ut att bli svårt att uppnå.

– Tyvärr är det lite som talar för att man når målet i tid. Det som krävs är både hårdare tag och konkreta åtgärder. Motormännen vill se fler kontroller, kontinuerlig information om konsekvenserna av att köra rattfull och gärna fler automatiserade alkobommar i hamnar och vid andra knutpunkter, säger Carl Zeidlitz.

 

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

Djuren är för smala – lantbrukare hotas av vite

En lantbrukare i Bromölla hotas av vite efter att länsstyrelsens inspektörer under flera år har upptäckt brister. Enligt protokollet är djuren för magra.

Henrik Nordell

Henrik Nordell

Kl.11:57, 25 juni, 2017

Djuren är för smala – lantbrukare hotas av vite
En lantbrukare i Bromölla hotas med vite efter att ha misskött sina nötkreatur. Djuren på bilden har inget med den aktuella gården att göra. Foto: ARNE FORSELL/Bildbyrån

Redan år 2009 gjordes den första kontrollen på lantbruket i Bromölla. Då var utrymmena för nötkreaturen för små enligt de anvisningar som länsstyrelsen har. Två år senare kritiserades bonden för att ett av djuren var för smalt och att de inte fick gå ut tillräckligt på bete under sommarmånaderna. Liknande brister fanns kvar när länsstyrelsens inspektörer gjorde besök under de kommande åren.

Vid en inspektion i januari månad var det fortfarande problem med djuren, enligt länsstyrelsen bedömning. Det som främst kritiserades är att djuren är för magra för att det ska vara hälsosamt.

Vid ett återbesök tre månader senare var flera av djuren fortfarande alltför magra. Några djur hade också frätskador och intorkad gödsel på sig. Myndigheten beslutar därför att döma ut ett vite på 1 000 kronor per djur som fortfarande är smalt.

Förklaringen från bonden är att kreaturen var för smala eftersom att han inte hade tillräckligt med bete. Därför har de skaffat ett annat foder som ska få upp djurens vikt. De anses vara under normalt hull.

Länsstyrelsen konstaterar i sitt beslut att ”om djuret tappar mycket i vikt ska man som djurägare omedelbart vidta åtgärder för att komma till rätta med problemet”. Att det varit samma typ av brister under flera års tid tycker de är allvarligt.

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

LISTA: Här är Skånes bästa nakenbad

Här listar vi några av Skånes bästa nakenbad.

Gabriel Almlöf

Gabriel Almlöf

Kl.10:02, 25 juni, 2017

LISTA: Här är Skånes bästa nakenbad
Foto: Flickr

Sommar, sol och badväder. Men är du trött på badshortsen och vill helst bada näck. Visit Skåne har listat några av Skånes bästa nakenbadsstränder. Se hela listan nedan.

Landskrona, Ålabordarna – 13 kilometer norr om Landskrona ligger en lång strand. Blandat nakenbadare och påklädda gäster.

Helsingborg, Knähaken – Vacker nudiststrand strax norr om Råå. Populärstrand för lokala nakenbadare.

Malmö, Ribersborg – ”Ribban” i Malmö har en separat del för nudister på den västra delen

Skanör, Svanrevet – Nakenbad på den nordligaste spetsen i Skanör hos föreningen Svanrevet.

Yngsjö, Friseboda – Kongaboden i Kristianstad är ett spontant nakenbad ca 10 km söder om Yngsjö. Lång vacker strand för nakenbad.

Ystad, Sandhammaren – Möjlighet till nakenbad på strandens norra sida. Stora dynor för den som vill undvika blickar.

Ystad, Sandskogen – Central strand i Ystad med möjlighet till nakenbad. Alla är välkomna men det finns möjlighet för privatare delar av sanden.

Åhus, Fårabäck – Strax norr om Åhus ligger Fårabäck där den norra delen av stranden har några avskilda platser för nakenbadare.

Ängelholm, Söderut från Råbocka camping, efter fästningen

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.

Nästa artikel

Polisen förtegna om stökig dansfest

Under natten till söndag var det bråkigt på danstillställning i Kristianstads kommun. Men polis vill inte gå in på detaljer.

Redaktionen 24Sverige.se

Redaktionen 24Sverige.se

Kl.09:15, 25 juni, 2017

Polisen förtegna om stökig dansfest
Foto: Arkiv

Under kvällen och natten var det en danstillställning vid Venestads idrottsplats i sydvästra Kristianstad. Men det var inte helt lugnt på platsen utan bråk utbröt.

Enligt Kristianstadsbladet ska bråket uppstått runt 01-tiden och slagsmålet ska ha resulterat i ett par anmälningar om misshandel.

Men polisen vill inte berätta något om händelsen.

– Vi har ingen frihetsberövad, säger inre befäl vid polisen Kristianstad.

Vad kan du berätta om händelsen?
– Jag vet inte, det har inte varit någon grej. Vi har i alla fall ingen frihetsberövad.

Läsarkommentarer

Du är personligt ansvarig för innehållet i din kommentar. Läs diskussionsregler här.